Artificial Intelligence en lerarentekort

VR bril in de les

Om de mondiale onderwijsdoelen voor 2030 te halen benadrukte de UNESCO dat er 69 miljoen docenten wereldwijd dienen te worden opgeleid. Ook wordt het lerarentekort in Nederland binnen diverse lagen van het onderwijs steeds sterker zichtbaar. Artificial Intelligence kan wellicht ingezet worden om leraren te ondersteunen.

Doel

Onlangs is een virtuele leeromgeving ontwikkeld met als doel om de presentatievaardigheden van studenten te ontwikkelen. Hierin zijn belangrijke elementen van onderwijsontwerp (zoals instructies, presentatieoefeningen voor virtueel publiek én feedback op oogcontact en stemgebruik) door het computersysteem gefaciliteerd zónder tussenkomst van een docent.

Bovendien kan de data van presentaties die studenten leveren en de feedback die zij ontvangen worden opgeslagen in het VR-systeem. Deze data kan docenten inzicht geven in de ontwikkeling die de student doormaakt gedurende een leertraject binnen het primair, voortgezet of hoger onderwijs.

Toch kleven hier ook ethische dilemma’s aan met betrekking tot de verworven data. Op welke manier kan de data gebruikt worden zodat zij in lijn zijn met de AVG-wetgeving? Hoe wordt er omgegaan met persoonlijke data en eerdere prestaties – bijvoorbeeld in selectiebeleid van instituten – voordat leerlingen/studenten worden toegelaten tot een nieuwe opleiding?

Het project wil graag antwoord geven op deze vragen.

Resultaten

In dit project wordt:

  1. de leeropbrengst van een virtuele leeromgeving voor het leren presenteren getest in een realistische onderwijssituatie (waarbij percepties/belevingen van docenten, studenten en leerlingen centraal staan) én
  2. een model geconstrueerd om data op zo’n manier te gebruiken dat het voldoet aan de regelgeving met betrekking tot AVG.

Looptijd

01 januari 2019 - 31 december 2024

Aanpak

In dit project zal de Artificial Intelligence omgeving verder getest worden en zal er via interviews van gebruikers antwoord gegeven worden op bovenstaande vragen.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Stan van Ginkel

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren