Alledaagse mediapraktijken op het Nederlandse Twitter

telefoon en koffie

Hoe verspreidt nieuws zich op Twitter? Wie zijn de gebruikers die de berichten lezen en hoe reageren ze erop? Via twee casestudies hebben we die vragen beantwoord.

Doel

Eerder Twitter-onderzoek heeft alledaagse mediapraktijken grotendeels buiten beschouwing gelaten. Met dit onderzoek willen we in kaart brengen hoe informatie en nieuws zich verspreiden via Nederlandse Twitteraccounts. Ook kijken we hoe gebruikers berichten selecteren, in kaders plaatsen (framen) en verder verspreiden.

Resultaten

Aan de hand van het onderzoek hebben we op diverse nationale en internationale conferenties gepubliceerd en er zijn de volgende artikelen verschenen:

Looptijd

01 november 2015 - 01 juli 2018

Aanpak

Tussen 4 en 18 september 2016 hebben we ruim 7,6 miljoen tweets verzameld. Daaruit hebben we met een sociale netwerkanalyse en kwalitatieve codering publieken geïdentificeerd. Dat zijn mediaorganisaties en -professionals, maar ook politiek geïnteresseerde gebruikers die veel reageren.

Met twee casestudies hebben we vervolgens verder gekeken naar de communicatie op Twitter:

  • De casestudy in Almere bekeek hoe het lokale nieuws zich verspreidt. Omdat Almere geen lokaal dagblad heeft, zien we dat mensen hier actiever communiceren via online media. Ook lokale politici zijn hier erg actief op onder meer Twitter en houden nauw contact met nationale vertegenwoordigers.
  • Wijk bij Duurstede is de tweede casestudy, waar lokale media goed vertegenwoordigd zijn op Twitter. Wijk bij Duurstede is relevant omdat het dichtbij een van de vier grote steden ligt, namelijk Utrecht. Hierdoor is bij ons de vraag opgekomen of in een dergelijke gemeente typisch lokale mediapraktijken getraceerd kunnen worden (of dat de Twitter-activiteit zich veelal verhoudt tot de grotere gemeente, Utrecht).

Betrokken HU-onderzoekers

  • Erik Hekman | onderzoeker | Human Experience & Media Design
    Erik Hekman
    • Promovendus
    • Lectoraten: Human Experience & Media Design

Samenwerking met kennispartners

Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met de Utrecht Data School (Universiteit Utrecht).