Afstudeerwerken met impact: relevant én grondig

Onderzoekers in overleg

Studenten in het hbo-bacheloronderwijs moeten in hun afstudeertraject laten zien dat ze beschikken over onderzoekend vermogen. Onduidelijk is hoe hoog de lat moet liggen en hoe de relevantie voor de beroepspraktijk geborgd kan worden. In dit onderzoek zoeken we alternatieve manieren van beoordelen van hbo-afstudeerwerk.

Doel

Een norm/kader/afbakening t.a.v. de bruikbaarheid van afstudeerwerken van hbo-bedrijfskunde-opleidingen, aan de hand waarvan minimale eisen t.a.v. onderzoekend vermogen afgeleid kunnen worden alsmede de invulling van de body of knowledge & skills onderzoekend vermogen (BoKSO).

Resultaten

Een instrument waarmee afstudeerders van bedrijfskundige opleidingen verantwoorde keuzes kunnen maken t.a.v. de spanning tussen methodische grondigheid en praktische relevantie.

Looptijd

01 september 2016 - 15 juli 2019

Aanpak

We hebben kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van interviews met opdrachtgevers en docenten. Bij de docenten kwamen in het vraaggesprek de rol van de student en de verwachte beroepsproducten ter sprake. De onderzoekers legden hun vervolgens een aantal scenario’s met typische managementvraagstukken voor en vroegen wanneer een advies daarover bruikbaar zou zijn. Aan de opdrachtgevers vroegen ze bovendien waaraan een dergelijk advies zou moeten voldoen, voordat zij hierin zouden durven investeren.

Bij beide groepen vroegen de onderzoekers door op de begrippen relevantie en grondigheid, op de samenhang tussen die twee en op de afwegingen die docenten en opdrachtgevers daarbij moeten maken.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Pieter Schilder | onderzoeker | lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Pieter Schilder

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Onderzoekend Vermogen