Afgeleid: ontwerpen met en voor diabetespati├źnten

Gezondheidstools

In het project 'Afgeleid' gingen creatieve industrie, praktijkgerichte onderzoekers en het Expertisecentrum Gezondheidsverschillen de samenwerking aan. Samen keken zij hoe type-2-diabetespatiënten met een lage sociaaleconomische status (SES) betrokken kunnen worden bij het ontwerpen van strategieën die een gezonde levensstijl aanmoedigen.

Doel

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) hebben relatief vaak te maken met diabetes type 2. Het advies voor mensen met deze aandoening is gezond te leven. Het is voor hen niet altijd makkelijk om deze adviezen toe te passen in hun dagelijks leven. Voor professionals kan het soms lastig zijn om zich in situaties van patiënten te verplaatsen en hun adviezen aan te passen aan de behoeften van verschillende mensen.

Dit onderzoek keek naar twee belangrijke aspecten, die kunnen bijdragen aan het ontwerpen van passende strategieën voor een gezond leven:

  • hoe kunnen patiënten met een lage SES beter betrokken worden in het ontwerpproces?
  • welke aanknopingspunten zijn er voor het ontwerpen van strategieën die passen bij het dagelijks leven van patiënten?

Resultaten

Dit onderzoek gaf de volgende inzichten:

  • Een beschrijving van onze ervaringen (lessons learned) met ontwerponderzoek bij type-2-diabetespatiënten met een lage SES.
  • Prototype-versie van persona’s van verschillende diabetespatiënten met een lage SES, inclusief hun behoeften voor een gezond leven met diabetes type 2. Persona’s zijn fictieve personen die een specifiek deel van de doelgroep vertegenwoordigen.
  • Aanknopingspunten voor strategieën om een gezond leven te bevorderen bij type-2-diabetespatiënten met een lage SES.

De inzichten zijn besproken tijdens de wekelijkse Health Tuesday van U CREATE en staan beschreven in het eindverslag van het project.

Relevantie voor de beroepspraktijk

Dit project draagt bij aan manieren waarop de creatieve industrie kan samenwerken met deze patiënten, en hun kan betrekken in het ontwerpproces. Met de inzichten kunnen strategieën (her)ontwikkeld worden die bijdragen aan het bevorderen van een langer gezond leven bij patiënten met een lage SES. Het huidige project, gefinancierd door regieorgaan SIA, is bedoeld als opmaat naar een groter project waarin onderzoekers, de creatieve industrie en praktijkprofessionals oplossingen voor een gezond leven uitwerken, samen met mensen met een lage SES.

Relevantie voor het onderwijs

Het project wordt als casus gebruikt in verschillende opleidingen binnen het instituut voor Communicatie van de Hogeschool Utrecht, namelijk de opleidingen CMD en Bedrijfscommunicatie. Daarnaast kunnen studenten een stage of afstudeeropdracht binnen dit project vervullen en zo kennis opdoen over ontwerpen voor patiënten met een lage SES.

Meer weten over het project?

Looptijd

01 januari 2018 - 30 november 2018

Aanpak

Het project bestond uit 3 fasen:

  • kick-off met professionals
  • interviews met patiënten
  • ontwikkeling persona's

We startten met een kick-off voor professionals. Inzichten en ervaringen die daaruit kwamen gebruikten we tijdens de interviews met patiënten. De interviews met de doelgroep hebben rijke inzichten gegeven in beleving, zorgen en ervaringen van de doelgroep. De data uit de interviews vormde de ontwikkeling van de persona's.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Binnen dit project werkt het PubLab samen met service design bureau Design Innovation Group (DIG) en het landelijke Expertisecentrum Gezondheidsverschillen Pharos.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?