Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht

bijenkorf

Alle kinderen en jongeren moeten veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. In de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht bedenken burgers, jeugdwerkers, beleidsmakers en onderzoekers hoe we de ondersteuning en hulp aan Utrechtse jeugdigen en opvoeders beter kunnen maken.

Doel

In 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Gemeenten voeren deze wet uit. De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht helpt de gemeente Utrecht, jeugdwerkers en burgers om de ondersteuning aan Utrechtse kinderen, jongeren en gezinnen te verbeteren en te vernieuwen. Het doel is dat alle jeugdigen in de stad Utrecht zo goed mogelijk kunnen meedoen en gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

Het lectoraat Jeugd is betrokken bij twee projecten van de Academische Werkplaats:

Resultaten

Binnen het project 'Gewoon opvoeden versterken' hebben we drie Wijkacademies Gewoon Opvoeden opgezet. In een Wijkacademie gaan bewoners en jeugdwerkers in gesprek over opgroeien en opvoeden. In hun gesprekken bespreken ze de opvoedvragen in de wijk en bedenken ze creatieve manieren om andere buurtbewoners en organisaties te betrekken.

Bekijk meer resultaten op de website van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht.

Looptijd

01 september 2015 - 01 september 2019

Aanpak

In de Academische Werkplaats werken onderzoekers, de gemeente en jeugdwerkers samen met ouders en kinderen. We combineren onderwijs, onderzoek, en ervaringen uit de praktijk. Onze basis is het Utrechtse model 'Zorg voor Jeugd'. Dit model heeft een aantal uitgangspunten:

  • Iedereen heeft uitdagingen. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat dit normaal is, en niet de nadruk te leggen op het probleem.
  • Kijk altijd eerst naar het gezin in het dagelijks leven.
  • Geef aandacht aan de verhalen van de betrokkenen.
  • De veiligheid van het kind staat voorop.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht werkt het lectoraat Jeugd samen met burgers en verschillende partners uit het Utrechtse jeugdveld.

Jeugdgezondheidszorg, DOCKJoULokalisYouké, JIJ Utrecht, Gemeente UtrechtUniversiteit UtrechtVerwey-Jonker InstituutNederlands Jeugdinstituut en Trimbos-instituut.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?