Abrona/Profiel Samenwerken met Informele Zorg rond mensen met LVB

twee mensen in zorgsituatie

Het lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning werkte samen met Abrona om een e-learning module te ontwikkelen 'Informele Zorg rond mensen met een licht verstandelijke beperking'. In dit project is deze e-learning verder ontwikkeld in een training om professionals hun collega's beter kunnen leren samenwerken met informele (mantel)zorgers.

Doel

Dit onderzoek helpt professionals beter samenwerken met het informele netwerk rondom cliënten met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast zijn professionals getraind in het verzorgen van deskundigheidsbevordering van collega’s op dit gebied (train-de-trainer). We deden het onderzoek samen met zorgorganisatie Abrona. Onze doelen zijn:

 • Het opzetten van een train-de-trainer cursus die helpt om teams beter op te leiden in het samenwerken met informele zorgers.
 • Vorm en inhoud geven aan de ontwikkelde e-learning module Informele Zorg rond mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

 

Resultaten

De resultaten uit de ontwikkelde e-learning:

 • De presentatie van een profiel 'Samenwerken Formele en informele zorg rond mensen met een (licht) verstandelijke beperking'.
 • Een onderzoek naar de resultaten en effecten van de training.
 • Ontwikkeling van een didactische handleiding voor professionals van Abrona.
 • Een training voor medewerkers waarmee zij hun collega's kunnen trainen om samen te werken met informele zorgers.
 • Een advies voor verdere ontwikkeling van dit programma binnen en buiten Abrona.
 • Een e-learningmodule Informele zorg rond mensen met een (L)VB.

Beoogde resultaten zijn:

 • Een Train-de-trainer module voor professionals die de onderwijsmodule gaan geven
 • Een (onderwijs) module om te gebruiken bij het uitdragen van de verkregen kennis die als een olievlek de organisatie in gaat. Daarnaast is deze module beschikbaar voor voorlichting en kennisoverdracht in het bacheloronderwijs op de HU en in-company bij andere organisaties.

 

Looptijd

01 januari 2018 - 01 maart 2019

Aanpak

Het ontwerpen gebeurt in een tandemconstructie waarin elke partij eigen expertise inzet. Abrona biedt de kennis rondom begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking. De HU biedt de kennis over Informele Zorg bij deze groep mensen evenals de didactische vaardigheden hier een scholingsaanbod in te verzorgen.

Het ontwikkelen van de e-learning module vond plaats in de vorm van een ontwikkelwerkplaats. Aan de ontwikkelwerkplaats namen uitvoerende professionals en managers van Abrona deel, mensen met een licht verstandelijke beperking, mantelzorgers van mensen met een licht verstandelijke beperking, onderzoekers van de HU en een facilitator. Samen gingen zij aan het werk om de belangrijkste informatie te selecteren, te ontwikkelen, aan de praktijk te toetsen en te presenteren.

In tijden van transitie is het van belang om de ervaringskennis van naasten te gebruiken, de eigen vragen en wensen van naasten goed te inventariseren en als een team om de persoon met (L)VB heen te staan. Met als doel een beter welzijn, ook van de naasten.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We hebben dit onderzoek uitgevoerd bij zorgorganisatie Abrona. Ter ondersteuning van het project was er een begeleidingsgroep bestaande uit medewerkers van Abrona en Hogeschool Utrecht.

Abrona

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Ellen M. J. Witteveen | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Ellen M.J. Witteveen

 • Docent-onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning