Aansluiting tussen opleiding en werk

Tolk gebarentaal aan het werk

De overgang van school naar werk verloopt soms moeizaam. Bedrijven klagen dat stagiairs onvoldoende kennis hebben. En studenten vinden het moeilijk om hun kennis op de werkvloer toe te passen. Dit project wil de aansluiting tussen school en werk verbeteren.

Doel

Het eerste doel van dit project was uit te zoeken welke problemen en mogelijke oplossingen er zijn voor de overgang van school naar werk.

Het tweede doel was om een instrument te ontwikkelen waarmee belanghebbenden in het beroepsonderwijs deze overgangen kunnen analyseren.

Resultaten

  • We ontwikkelden een workshop over school-werkovergangen
  • We publiceerden een artikel: Bakker, A., & Akkerman, S. F. (2014). Leren door boundary crossing tussen school en werk. Pedagogische Studien, 91(1), 5-23
  • Vanuit dit project brachten we een boek uit: Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing., redactie: Arthur Bakker, Ilya Zitter, Simon Beausaert en Elly de Bruijn.

Het boek is online te bestellen.

Looptijd

01 januari 2013 - 01 januari 2016

Aanpak

We gaan uit van de theorie van 'boundary crossing'. Deze theorie stelt dat sociaal-culturele verschillen grenzen bepalen. In dit project gaat het om het verschil tussen school en werk. De verschillen zorgen ervoor dat samenwerking tussen beiden vastloopt. 'Boundary crossing' gaat over de processen die zorgen voor een betere samenwerking.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Simon Beauseart, universitair docent aan de Universite Catholique de Louvain-la-Neuve en Maastricht University

Wil je samenwerken of heb je een vraag?