Aanpak van High Impact Targets in Rotterdam

Jongen met Amerikaans shirt aan en basebalpet op zijn hoofd

De gemeente Rotterdam wil recidive voorkomen bij plegers van delicten met een grote impact op het slachtoffer. In een pilot worden daarom de functies van verschillende gemeentelijke ambtenaren verenigd in een nieuwe functie HIT-coördinator.

Doel

De gemeente Rotterdam wil weten of een nieuwe functie van HIT-coördinator kan helpen de aanpak van High Impact Targets te verbeteren. HIT-coördinatoren moeten zorgen voor een betere afstemming tussen gemeentelijke afdelingen en partners uit de domeinen van zorg en strafrecht. De nieuwe aanpak moet duidelijkheid geven over wie verantwoordelijk is. Er moet een heldere opdracht zijn om te doen wat nodig is.

Wij onderzoeken een jaar lang hoe deze nieuwe werkwijze in de praktijk verloopt.

Persoonsgerichte aanpak

Het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond werkt met een persoonsgerichte aanpak die gericht is op personen met complexe problemen en crimineel of overlastgevend gedrag. De aanpak richt zich ook op plegers van High Impact Crimes: daders die in drie jaar tijd minstens een keer zijn veroordeeld voor een overval, straatroof of woninginbraak. Deze plegers noemen we ook wel High Impact Targets.

Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de reclassering en zorgorganisaties.

HIT-coördinator

In de functie HIT-coördinator komen verschillende rollen samen, die eerder door aparte mensen binnen de gemeente werden ingevuld. Hierdoor is een betere afstemming mogelijk en zijn verantwoordelijkheden duidelijker. Is dit een manier voor de gemeente Rotterdam om met meer succes persoonsgericht te werken?

Resultaten

Het onderzoek is afgerond. Net als in Startbaan werden ook hier knelpunten benoemd rond het aanbod van dagbesteding, huisvesting en (maatwerk)interventies; het structureren van processen binnen een integrale aanpak en gegevensdeling. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur zijn oplossingsrichtingen beschreven voor het verbeteren van de samenwerking binnen de HIT-aanpak.

Looptijd

01 januari 2019 - 31 december 2019

Aanpak

Elke maand organiseren we een bijeenkomst met de HIT-coördinatoren, ondersteuners, de beleidsadviseur en de projectleider, waarin we bespreken hoe de werkwijze verloopt. Per maand kijken we vanuit een ander thema, zodat er aandacht is voor wat er nog niet goed gaat. Een voorbeeld van een thema is de ontwikkeling van een programmatheorie: op welke manier leidt de nieuwe aanpak tot het voorkomen van recidive? En aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan?

We delen onze inzichten direct met de partners, zodat zij gelijk actie kunnen ondernemen. Deze acties kunnen we de maand erna samen evalueren.

Na een jaar hebben we een werkwijze waarbij de knelpunten duidelijk zijn en die we hebben opgelost waar mogelijk. De aanpak van High Impact Targets kan daarmee nog beter worden ingezet.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Carmen Paalman | Onderzoeker | Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Carmen Paalman

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid