5 jaar na JeugdzorgPlus: hoe gaat het nu?

creatieve sessie met post its

JeugdzorgPlus (JZ+) is een vorm van gesloten jeugdzorg voor criminele jongeren. Hoe is het nu met jongeren die tussen 2008 en 2013 in een JZ+ voorziening verbleven? We doen onderzoek onder 150 van deze jongvolwassenen.

Doel

We willen achterhalen hoe het gaat met jongeren die tussen 2008 en 2013 in een JZ+ voorziening woonden. We kijken naar 15 levensgebieden, zoals werk, wonen, financiën en sociaal netwerk. Wat vonden zij lastig en wat behulpzaam in de JZ+? Hoe zijn ze op hun leven voorbereid in de JZ+?

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten. 

Looptijd

01 oktober 2018 - 01 april 2020

Aanpak

Het Verwey-Jonker Instituut en studenten van Hogeschool Utrecht interviewen 150 jongvolwassenen die tussen 2008 en 2013 in een JZ+ voorziening woonden. Ze laten jongvolwassenen vertellen over hun leven nu, en over de zorg en ondersteuning die zij tijdens en na hun traject in de JZ+ ontvingen.

Inzichten uit deze interviews kunnen de kwaliteit van zorg door JeugdzorgPlus verbeteren.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met de JeugdzorgPlus-instellingen:

We worden gefinancierd door ZonMw.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marie-José Geenen | Onderzoeker | Werken in Justitieel Kader

Marie-José Geenen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader