5 jaar na JeugdzorgPlus: hoe gaat het nu?

creatieve sessie met post its

JeugdzorgPlus (JZ+) is een vorm van gesloten jeugdzorg voor criminele jongeren. Hoe is het nu met jongeren die tussen 2008 en 2013 in een JZ+ voorziening verbleven? We doen onderzoek onder 150 van deze jongvolwassenen.

Doel

We willen achterhalen hoe het gaat met jongeren die tussen 2008 en 2013 in een JZ+ voorziening woonden. We kijken naar 15 levensgebieden, zoals werk, wonen, financiën en sociaal netwerk. Wat vonden zij lastig en wat behulpzaam in de JZ+? Hoe zijn ze op hun leven voorbereid in de JZ+?

Resultaten

Het gaat nu goed met de meeste jongeren die tussen 2008 en 2013 verbleven in een instelling voor JeugdzorgPlus, maar dat is niet te danken aan de hulp die zij kregen. Zij voelen zich vaak niet gehoord, soms weggestopt, slecht voorbereid op de tijd na opname en sommigen hadden geen idee waarom ze in een instelling van JeugdzorgPlus zijn geplaatst. 

Looptijd

01 oktober 2018 - 01 april 2020

Aanpak

Het Verwey-Jonker Instituut en studenten van Hogeschool Utrecht interviewen 150 jongvolwassenen die tussen 2008 en 2013 in een JZ+ voorziening woonden. Ze laten jongvolwassenen vertellen over hun leven nu, en over de zorg en ondersteuning die zij tijdens en na hun traject in de JZ+ ontvingen.

Inzichten uit deze interviews kunnen de kwaliteit van zorg door JeugdzorgPlus verbeteren.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met de JeugdzorgPlus-instellingen:

We worden gefinancierd door ZonMw.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marie-José Geenen | Onderzoeker | Werken in Justitieel Kader

Marie-José Geenen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader