4C in de Bouwlogistiek

Bouwwerkzaamheden in Utrecht

4C staat voor Cross Chain Control Center. Dit staat voor centrale regie van leveringsketens. In een 4C komen fysieke goederenstromen, informatiestromen en financiële stromen samen. Samen met kennispartners en bouwbedrijven kijken we naar de beste toepassing en voordelen van 4C.

Doel

Meer informatie delen en materialen bundelen in de bouwketen.  Om beter sturing te geven, draagvlak te creëren en bouwprocessen te optimaliseren en efficiënter te maken.

Met een 4C kunnen hier grote stappen in worden gezet. Met 4C worden kosten en materialen bespaard. Ook wordt de arbeidsproductiviteit verhoogd en de bouwkosten verlaagd. 4C vermindert de overlast en uitstoot van bouwtransport.

Resultaten

Dit onderzoek heeft laten zien dat het invoeren van 4C in het bouwproces kan leiden tot:

  • Verhoging van de arbeidsproductiviteit met 4,5% tot 24,6%. Door deze verhoogde productiviteit kan 2% tot 5% worden bespaard op de totale kosten van een bouwproject.
  • Een verlaging van de inkoopwaarde van goederen met 10% tot 20%. Hiermee gaan ook de materiaalkosten van een bouwproject omlaag met zeker 2,5% tot 5% van de totale projectsom.
  • Een verhoging van de beladingsgraad van de vrachtwagens. Hierdoor zijn 40% minder ritten nodig. 

Verhoging van de arbeidsproductiviteit en verlaging van de projectkosten heeft direct effect op de winstgevendheid van bouwbedrijven.

Looptijd

01 september 2014 - 01 oktober 2018

Aanpak

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar nieuwe concepten voor bouwlogistiek bij 'proeftuin projecten' in stedelijk gebied. Daarbij is aangetoond dat forse winst is te behalen in termen van besparingen op logistieke kosten en bouwtijd, betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Zo bleek het mogelijk om het aantal binnenstedelijke ritten van en naar de bouwplaats substantieel terug te brengen. Door te meten en te monitoren zijn de effecten van verschillende maatregelen in het onderzoek aangetoond en nieuwe inzichten en lessons learned opgedaan die worden meegenomen in volgende bouwprojecten.

In totaal zijn negen proeftuinen intensief begeleid, waarvan er bij drie uitgebreide gegevens zijn verzameld en ook besparingen aangetoond. Bij de andere proeftuinen zijn vooral kwalitatief lessons learned opgedaan. De proeftuinen hebben laten zien dat het meten en monitoren van bouwlogistiek niet altijd eenvoudig is en het invoeren van bouwlogistiek zelf al lastig genoeg is.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

De kennispartijen TNO, TU Delft, Hogeschool Amsterdam en Hogeschool Utrecht hebben het project opgesteld met bouwbedrijven VolkerWessels, DuraVermeer en VanWijnen. Financiering is gekomen vanuit de TKI topsectorenregeling Logistiek en vanuit NWO.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?