Het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling streeft ernaar om de kwaliteit van samenleven in de stedelijke regio te verbeteren. Inzet is het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale stedelijke ontwikkeling. Hoe kunnen professionals activiteiten op de gebieden van sport en cultuur, alsook welzijn, opvoeding en onderwijs inzetten om meer mensen te laten meedoen?

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Participatie in sport en beweegactiviteiten is voor veel mensen een goede manier om mee te doen in de samenleving. Sport en bewegen dragen bij aan het bevorderen van welzijn van mensen. Sociale, pedagogische en educatieve professionals zijn steeds meer doordrongen van dit besef en zetten sport als middel daarom steeds vaker in.

In deze onderzoekslijn kijken we naar de maatschappelijke waarde(n) van sportieve activiteiten. Hoe kunnen professionals sport en bewegen inzetten om maatschappelijke participatie te bevorderen?

Projecten

Door deel te nemen aan kunstzinnige en creatieve activiteiten kunnen mensen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Maar hoe kunnen professionals deze activiteiten bewust inzetten om ontmoeting en participatie te bevorderen?

Hier ligt de focus van deze onderzoekslijn. We kijken hoe sociale, pedagogische en educatieve professionals vormen van kunst en creativiteit kunnen gebruiken om meer mensen te laten meedoen in de samenleving en kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken.

Projecten

Binnen deze onderzoekslijn kijken we naar de rol die professionals kunnen spelen bij de ontwikkeling van duurzame gemeenschappen in de stad op het gebied van welzijn, opvoeding en onderwijs. We onderzoeken hoe we samen vorm kunnen geven aan verandering. Bijvoorbeeld met docenten, opbouwwerkers, jongerenwerkers, leerkrachten, ouders, jongeren en andere belanghebbenden.

Omgevingen waar ons onderzoek plaats kan vinden zijn onder meer scholen, buurten en wijken. Daarbij ontwikkelen we bij voorkeur participatieve vormen van praktijkgericht onderzoek, waaronder (participatief) actieonderzoek, ontwerpend onderzoek en Arts-Based Research.

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat werkt op allerlei manieren intensief samen met het onderwijs, vooral op het gebied van sociaal werk, pedagogiek en educatie. Het gaat dan om de instituten Social Work, Ecologische Pedagogiek, Onderwijs & Orthopedagogiek en Archimedes. Bij al ons onderzoek doen studenten en docenten mee.

Breakdancers in een groepje Nico de Vos

“Bevordering van maatschappelijke participatie geldt voor iedereen, niet alleen voor de zogenoemde ‘kwetsbare’ mensen in onze maatschappij.”

dr. Nico de Vos Filosoof, directeur van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Samenwerking

Het lectoraat is voortdurend in contact met alle partners in de beroepspraktijk. We werken structureel samen in de driehoek van beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. Samenwerkingspartners zijn onder meer:

Onze lectoren en onderzoekers

Nico de Vos

Lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling Bekijk profiel
nienke_aalbers

Nienke Aalbers

Onderzoeker Participatie en Stedelijke Ontwikkeling Bekijk profiel
Fatih Aktas

Fatih Aktas

Onderzoeker Organiseren van Waardig Werk, Participatie en Stedelijke Ontwikkeling Bekijk profiel

Jolanda Berends

Onderzoeker Participatie en Stedelijke Ontwikkeling Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat