Yvonne Jordens | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken

Yvonne Jordens

Promovendus

Yvonne Jordens, MSc, RN (1991) werkt sinds mei 2016 als promovenda bij het lectoraat Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen. Ze richt zich op het voorbereiden van oudere chirurgische patiënten op de ziekenhuisopname met als doel postoperatieve complicaties te voorkomen. 

Als verpleegkundige en verplegingswetenschapper richt Yvonne zich op het voorkomen van postoperatieve complicaties na chirurgie, zoals delier, depressie, decubitus, infectie en ondervoeding. Postoperatieve complicaties zijn gerelateerd aan een verlengde opnameduur, lagere kwaliteit van leven en onnodig patiëntleed. 
Om dit te voorkomen zouden ouderen beter voorbereid moeten worden op een ziekenhuisopname. Hiervoor is het PREDOCS voorbereidingsconsult ontwikkeld. 

Het promotieonderzoek onderzoekt richt zich op de implementatie van het PREDOCS-programma in twaalf cardio-chirurgische centra in Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat de beschikbare kennis dusdanig geïmplementeerd wordt in de praktijk, zodat patiënten ook daadwerkelijk betere zorg ontvangen? Daarnaast onderzoekt Yvonne hoe het PREDOCS-programma doorontwikkeld kan worden voor andere patiëntgroepen.

Expertises

 

Implementatie complexe interventies
Gedragsverandering van professionals
Ouderen voorbereiden op een operatie

 

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Yvonne Jordens | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken

Yvonne Jordens

  • Promovendus
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen