Yvonne Jordens | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken

Yvonne Jordens

Onderzoeker

Yvonne Jordens, MSc, RN (1991) werkt sinds mei 2016 als promovenda bij het lectoraat Chronisch Zieken. Haar promotieonderzoek richt zich op de landelijke implementatie en doorontwikkeling van het PREDOCS consult (PREvention Decline in Older Cardiac Surgery patients).

Steeds meer ouderen ondergaan een operatie. Bijna de helft van deze groep ontwikkelt een complicatie, zoals delier, depressie, decubitus of een infectie. Het gevolg: een vaak langer ziekenhuisverblijf en meestal een lagere kwaliteit van leven na de ziekenhuisopname. Om dit te voorkomen zouden ouderen beter voorbereid moeten worden op een ziekenhuisopname. Hiervoor is in een eerder onderzoeksprogramma het PREDOCS voorbereidingsconsult ontwikkeld.

Het promotieonderzoek onderzoekt richt zich op de implementatie van het PREDOCS-programma in twaalf cardio-chirurgische centra in Nederland. De kernvraag hierbij is: hoe zorgen we ervoor dat de beschikbare kennis dusdanig geïmplementeerd wordt in de praktijk, zodat patiënten ook daadwerkelijk betere zorg ontvangen? Daarnaast onderzoekt Yvonne hoe het PREDOCS-programma doorontwikkeld kan worden, zodat zo veel mogelijk cardiochirurgische patiënten er baat bij hebben.

Expertises

  • Kwetsbaarheid
  • Implementatie
  • Gedragsverandering

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?