Paul Drijvers | lector | lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Paul Drijvers

Lector

Paul Drijvers (1958) is lector Didactiek van Wiskunde en Rekenen. Medio 2017 startte dit lectoraat onder het motto “Wiskundig denken in een geïnstrumenteerde samenleving”. Naast lector is hij hoogleraar Didactiek van de Wiskunde bij de Universiteit Utrecht.

Na zijn studie wiskunde werkte Paul als lerarenopleider wiskunde bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, bij Cito en bij het Freudenthal Instituut van Universiteit Utrecht. In 2003 promoveerde hij daar en in 2014 volgde een benoeming tot hoogleraar in de didactiek van de wiskunde.

Paul’s onderzoeksthema’s zijn de inzet van ICT in reken-wiskundeonderwijs en wiskundig denken. Dit laatste is een van de speerpunten van de nieuwe curricula voor rekenen en wiskunde. Ook hecht hij groot belang aan de wisselwerking tussen theorie en praktijk, tussen het klaslokaal en de wetenschappelijke bibliotheek.

Expertises

  • Reken-wiskundeonderwijs
  • ICT in onderwijs 
  • Digitaal toetsen

Projecten

In de media

Opdrachten uit een boek voor groep 4 van de lesmethode Pluspunters

De beste rekenles moet nog worden uitgevonden

‘Eerst begrijpen dan oefenen’ of ‘eerst oefenen dan begrijpen’? Onderzoek geeft geen uitsluitsel over wat de beste rekenmethode is. De discussie duurt voort. NRC Handelsblad

Lees het artikel hier

Nieuws

Paul Drijvers: "Zie rekenen en wiskunde als één schoolvak"

Woensdag 11 december 2018 debatteert de vaste commissie OCW over de Kamerbrief 'Toekomst van rekenen in het vo en mbo'. Daarbij kan het goed zijn om even over de grens te kijken.

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?