Palau Holst

Onderzoeker

Palau Holst werkt als onderzoeker bij het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling. Betrokkenheid bij het sociaal domein en maatschappelijke vraagstukken, zoals de positie van kwetsbare groepen in de samenleving, vormen belangrijke drijfveren in haar onderzoek.

Na haar studies Culturele Antropologie & Ontwikkelingsstudies en Maatschappelijk Werk & Dienstverlening werkte Palau in de psychiatrie en de vluchtelingenopvang. Vervolgens pakte zij een master Sociale Geografie op met de focus op conflict- en migratievraagstukken. Palau werkt mee aan onderzoek naar initiatieven gericht op het vergroten van gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid binnen de HU (HUGS) en onderzoek naar de inzet van sport voor kwetsbare groepen.

Expertises

  • Vluchtelingen en asielketen
  • Creatieve middelen in sociaal werk
  • Sociale verbinding

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Palau Holst

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling