Profielfoto Nici van 't End

Nici van 't End

Onderzoeker

Nici van ’t End werkt als onderzoeker, supervisor en docent Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Zij verzorgt trainingen en colleges over ontwikkeling van sensitiviteit in diversiteit en begeleidt docenten en studenten tijdens hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Momenteel is zij betrokken bij verschillende onderzoeken binnen het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening die met name gericht zijn op gemengd wonen en stigmatisering. 

Nici van 't End was werkzaam bij het cluster Krachtgericht Werken van de afdeling Contact en Contract van het Centrum Social Work. Daar heeft ze trainingen en cursussen ontwikkeld en verzorgd voor zowel de bacheloropleiding Social Work als voor organisaties op het gebied van maatschappelijke opvang zoals het OGGZ en het Leger des Heils. 

Expertises

• Outreachend werken
• Presentiebenadering
• Oplossingsgericht werken

 

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?