Michiel van der Ven | research fellow | Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Michiel van der Ven

Docent-onderzoeker

Dr. Michiel van der Ven RT is sinds 1 juli 2012 Research Fellow bij het lectoraat Financieel Economische Innovatie. Binnen dit lectoraat begeleidt hij onderzoekers en honours studenten en verricht hij praktijkgericht onderzoek in Finance & Control. Daarnaast werkt Michiel als hogeschoolhoofddocent en is hij projectleider van project 'de Digitale Accountant'.

Michiel is in Delft gepromoveerd in informatiesystemen. Hij bouwde een decision support system voor transferpricing bij Akzo Nobel in samenwerking met softwareontwikkelaar Infor. 800 exemplaren van het proefschrift zijn verkocht in 12 landen. Daarnaast is zijn oplossing in Londen Hilton gepresenteerd aan het Europese bedrijfsleven.

Michiel heeft ruim vijftig (internationale) vak en wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan waarvan er 12 samen zijn geschreven met honours studenten. Voor een overzicht van zijn publicaties zie zijn LinkedIn (ruim 7.000 volgers).

Expertises

  • Goed mkb bestuur en Diamond Model
  • Treasury & Cashmanagement
  • Microsoft Dynamics & Decision Support

"Bij afstudeeronderzoek is het belangrijk om aan te sluiten bij wat de student zelf belangrijk vindt, bijvoorbeeld Islamic Finance"

Michiel van der Ven

Publicaties

Projecten

Recente presentaties

28 september 2020 Gastcollege voor het vak Governance over het jaarverslag van Heineken en waardecreatie door Marieke van der Ven van Heineken en drie experts van Heineken-accountant Deloitte. Hierbij zijn facilitators (honours) ingezet. De sessie is geopend door de directeur van het instituut.

september  - december 2020  Workshops (voor het minor mkb-adviseur en het vak Governance) over het Diamond model en het artikel “Bange accountants schaden mkb” samen met Frans Heitling, hoofdredacteur Accountancy Vanmorgen. De van studenten ontvangen input wordt gebruikt voor verder onderzoek

5 maart 2020 Workshop over Goed MKB Bestuur bij de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD), met een follow up daarvan op LinkedIn

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Michiel van der Ven | research fellow | Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Michiel van der Ven

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Financieel-Economische Innovatie