Matthijs Brouwer | Onderzoeker | Toegang tot het Recht

Matthijs Brouwer

Onderzoeker

Matthijs Brouwer werkt sinds 2007 bij het Instituut voor Recht. Daar houdt hij zich onder andere bezig met onderwijsinnovatie en leren in leerteams. Hij doet momenteel promotieonderzoek naar de professionaliteit en het maatwerk binnen de reclassering voor het lectoraat Toegang tot het Recht. 

In zijn promotieonderzoek Recht bij Persoonlijk Maatwerk doet hij onderzoek naar beslissingen van reclasseringswerkers en de manier waarop ze die (publiekelijk) verantwoorden. Forensisch sociale professionals leveren maatwerk op complexe problematiek. Dat vraagt om professionele verantwoording, dit staat soms op gespannen voet met bureaucratische verantwoordingsmechanismen.

Expertises

  • Toegang tot recht
  • Professionalism
  • Street-level bureaucracy

Publicaties

Wil je samenwerken of heb je een vraag?