Koen Wessels | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Koen Wessels

Promovendus

Koen Wessels promoveert in het lectoraat Normatieve Professionalisering. Middels zijn onderzoek streeft Koen ernaar ruimte in het onderwijs te openen waarin leerlingen/studenten werkelijk betrokken kunnen zijn op actuele, complexe vragen en ervaringen die in hun persoonlijke en/of maatschappelijke leven spelen.

Dominante onderwijsbenaderingen benadrukken de school als plek voor voorbereiding voor later middels kennis- en vaardighedenoverdracht. Echter, de lerende leeft al in de wereld waarvoor hij/zij in voorbereiding is. Bovendien is de wereld zo complex dat ‘voorbereiden’ een leven lang voortduurt. Wat zou dit inzicht kunnen betekenen voor de docent-student-relatie?

"De lerende leeft al in de wereld waarvoor hij/zij in voorbereiding is"

Koens onderzoek is van een hermeneutisch-narratief karakter, op zoek naar passende brillen voor docenten om hun leerlingen en hun eigen rol door te zien. Hiertoe doet Koen narratief-biografisch onderzoek met ‘docent mede-onderzoekers’. Ook doet Koen reflectief-participatief onderzoek vanuit zijn eigen projectmatige werk in het onderwijsveld verbonden aan de Bildung Academie.

Expertises

  • Pedagogiek
  • Complexiteit
  • Normatieve professionalisering

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Koen Wessels | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Koen Wessels

  • Promovendus
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering