Jerich Faddar | docent-onderzoeker

Jerich Faddar

Docent-onderzoeker
Dr. Jerich Faddar werkt als senior onderzoeker aan het lectoraat Organiseren van Verandering in Onderwijs. Naast zijn opleiding als leraar voortgezet onderwijs heeft hij ruime expertise opgebouwd als onderwijsonderzoeker binnen het domein van schooleffectiviteit, kwaliteitszorg en datagebruik in het kader van beleidsvoering. 

Jerich behaalde een doctoraat in de onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen waar hij onderzoek deed naar methodologische kwesties binnen schoolzelfevaluatie. Na zijn promotie werkte hij als nationaal onderzoekscoördinator voor TIMSS 2019 in Vlaanderen en als Gastprofessor verbonden aan de masteropleiding Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens zijn werk als onderzoeker en als beleidsadviseur bouwde hij een ruim (internationaal) netwerk uit met onderzoekers en belangrijke stakeholders binnen zijn expertisedomein. Hij verzorgt geregeld nascholing, lezingen of workshops die focussen op schoolontwikkeling en kwaliteitszorg.

Expertises

  • Organisatieontwikkeling en verandering
  • Geïnformeerde beleidsvoering
  • Kwaliteitszorg

Jerich focust zich voornamelijk op aspecten die veranderingsprocessen faciliteren of belemmeren. Wat hebben teams en organisaties nodig om veranderprocessen succesvol en duurzaam te ontwikkelen? Welke tools of initiatieven kunnen hun verandervermogen vergroten? Dergelijke vragen prikkelen zijn nieuwsgierigheid en staan centraal binnen zijn onderzoekswerk. 


Projecten