Jacques Verheijke | Onderzoeker, Promovendus, Projectleider en Procesbegeleider | Normatieve Professionalisering, Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Jacques Verheijke

Promovendus

Jacques werkt in het educatieve en sociale domein als opleidingsadviseur en procesbegeleider. Hij is verbonden aan het lectoraat Normatieve Professionalisering en doet promotieonderzoek naar verbindend werken tussen pedagogisch professionals in aandachtswijken. Vanuit de HU is Jacques gedeeltelijk gedetacheerd als projectleider ‘Opleiden in School’ op de Hogeschool Zeeland. 

Jacques volgde na de Pedagogische Academie de studies Orthopedagogiek MO-A en MO-B Orthopedagogiek, het Doctoraal Klinische en Orthopedagogiek te Leiden, de BBD- registratie Psychodiagnostiek en behaalde zijn registratie als GZ-Psycholoog. Hij werkte achtereenvolgens als leerkracht, intern begeleider en adjunct-directeur in het regulier primair onderwijs. Aansluitend was hij werkzaam als directeur van een speciale school voor basisonderwijs. Sinds 2001 is hij fulltime werkzaam bij Hogeschool Utrecht/ het Seminarium voor Orthopedagogiek. Hij startte daar als docent-opleider van leerkrachten in diverse Master opleidingstrajecten.

Naast zijn onderzoekswerk werkt Jacques op het gebied van advies- en begeleidingswerk ten behoeve van gemeenten, onderwijsbesturen, scholen voor regulier en speciaal (basis)onderwijs en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarnaast werkt hij als procesbegeleider in een aantal brede school /IKC-projecten. Daarnaast heeft hij ervaring het ontwikkelen van opleidings- en begeleidingstrajecten, coaching en training. Hij begeleidt, motiveert en inspireert anderen door op transparante wijze een gezamenlijke zoektocht naar andere en (nog) betere oplossingsmethodes te begeleiden.

Expertises

  • Maatschappelijke ontwikkeling
  • Participatie in de maatschappij
  • Normatieve professionalisering

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jacques Verheijke | Onderzoeker, Promovendus, Projectleider en Procesbegeleider | Normatieve Professionalisering, Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Jacques Verheijke

  • Promovendus
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering