Frits de Dreu | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Frits de Dreu

Onderzoeker

Frits de Dreu studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en Leiden. Eerder rondde hij de docentopleiding beeldende vorming in Amersfoort af. Sinds 1993 werkt hij bij de Hogeschool Utrecht als docent bij de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV); tegenwoordig Social Work.

Vanaf 2016 is Frits de Dreu verbonden als onderzoeker aan het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling; binnen de onderzoekslijn de impact van kunst en creativiteit. Belangrijke partners waarmee hij heeft samengewerkt zijn het Tweetakt Festival, de Dansers, en De Stadsschouwburg te Utrecht, Corrosia in Almere, en het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Momenteel werkt hij voor de provincie Utrecht aan het Publieksonderzoek: living labs. Een onderzoek naar publieksbeleving, -waardering en profilering van cultuur en erfgoed. Dit onderzoek sluit aan op een eerder onderzoek over publiekswaardering dat in 2018 voor de provincie is afgerond.

Expertises

  • Kunst en cultuurparticipatie
  • Sociaal artistieke projecten
  • Kunst en creativiteit

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Frits de Dreu | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Frits de Dreu

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling