Esther Verboon | onderzoeker | Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Esther Verboon

Onderzoeker

Dr. Esther Verboon is onderzoeker op het gebied van klantgerichte dienstverlening, in het bijzonder in de rechtspraktijk.

Vanuit haar rol als directeur bij het Instituut voor Recht van de HU, heeft ze bijzondere belangstelling ontwikkeld voor kwaliteit van dienstverlening in de rechtspraktijk. Dat leidde tot een proefschrift over het creëren van klantwaarde en daaraan gerelateerde loyaliteit van cliënten in de advocatuur.

Onderzoek naar deze begrippen is schaars binnen de setting van de juridische dienstverlening, i.c. de advocatuur in Nederland niet bestaand. Het proefschrift draagt derhalve bij aan verdere wetenschappelijke inzichten hiervan in een nieuw veld. Zo worden deze inzichten ook gebruikt in vervolgonderzoek naar betere rechtshulp aan cliënten met multiproblematiek.

Expertises

  • Onderzoek naar marketingvraagstukken
  • Organisatie van onderzoek

Publicaties

Projecten

Nieuws

Het Juridisch Loket

Onderzoek voor betere (rechts)hulp bij multiproblematiek

Burgers kunnen met hun juridische vragen aankloppen bij Het Juridisch Loket. Maar wat als er achter hun vraag meerdere problemen schuilgaan, zoals schulden of psychische nood? Of beiden?

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Esther Verboon | onderzoeker | Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Esther Verboon

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Marketing & Customer Experience, Toegang tot het Recht