Diederik Yamamoto-Roijers | onderzoeker | lectoraat Microsysteemtechnologie

Diederik M. Yamamoto-Roijers

Onderzoeker
Dr Diederik M. Roijers is lid van de onderzoeksgroep microsysteemtechnologie. Hij richt zich op de toepassing van AI, en specifiek geautomatiseerde besluitvorming met behulp van microsysteemtechnologie. Hij is vooral geïnteresseerd in moeilijke beslissingsproblemen in systemen waar meerdere doelstellingen tegelijkertijd moeten worden afgewogen en geoptimaliseerd.

Diederik promoveerde in 2016 aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift was getiteld "Multi-objective decision-theoretic planning". Daarna was hij postdoctoraal onderzoeksassistent in sociale robotica aan de Universiteit van Oxford, en vervolgens postdoctoraal onderzoeker op het gebied van "multi-objective reinforcement learning" aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en assistent-professor computational intelligence" aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Samen met zijn onderzoeksactiviteiten voor MST is hij universitair hoofddocent Technische Informatica aan de Hogeschool Utrecht (HU).

 

Expertises

  • Artificial Intelligence
  • Reinforcement Learning
  • Multiple objectives

Wil je samenwerken of heb je een vraag?