Dr. Dian Fluijt is als onderzoeker verbonden aan de lectoraten Normatieve Professionalisering en Meertaligheid en Onderwijs. Haar onderzoeksgebied richt zich op de effecten en implicaties van co-teaching en de inrichting van meer inclusief onderwijs.

In september 2018 verdedigde Dian haar proefschrift Passend onderwijzen met co-teaching, over de gemeenschappelijke betekenisverlening van co-teaching teams in hun samenwerking. Zij publiceerde in The European Journal of Special Needs Education.

In het boek ‘Samen Lesgeven’ beschrijft ze twintig succesvolle co-teaching teams in Oostenrijk; ze onderzocht welke ontwikkeling vier startende co-teaching teams gedurende hun eerste drie jaar doormaakten en volgde de ontwikkeling van ambulante begeleiders die op zoek waren naar een meer betekenisvolle invulling van hun werk en als co-teachers op reguliere scholen in kansrijke buurten aan het werk gingen.

Op dit moment doet ze samen met medewerkers van Taal Expertise Centra onderzoek naar de wijze waarop zij hun kennis en ervaring beter kunnen delen met collega’s in het reguliere onderwijs. Met dit doel is een pilot gestart waarin collega’s van een Taal Expertise Centrum in reguliere scholen met een dringende hulpvraag op het gebied van meertaligheid, aan de slag gaan als co-teachers.

"Samen kun je meer"

Dian neemt deel aan twee projecten: het Nordforsk-project "Inclusief natuur- en techniekonderwijs in meertalige basisschoolklassen" en het project ‘Naar Inclusiever Onderwijs’.

Dian publiceert boeken en schrijft regelmatig in praktijk-tijdschriften en De Kennisrotonde (NRO). 

Expertises
Onderwijsinnovatie
Normatieve professionalisering
Naar inclusiever onderwijs met co-teaching
Begeleiden
Gedrag


Publicaties

Projecten

Nieuws

Dian Fluijt

Co teaching blijkt een goede manier om passend onderwijs te geven

Veel scholen vinden het moeilijk om een goede, inclusieve leeromgeving te vormen voor alle kinderen: ook kinderen die minder goed meekomen, of juist bovengemiddeld veel in hun mars hebben.

Lees het artikel

In de media

Dian Fluijt

Trouw: 'Ja tegen twee leraren voor de klas'

Een klein netwerk van intensief samenwerkende leraren die samen voor de klas staan is een effectieve manier is om aan groepen met veel verschillende kinderen les te geven.

Lees het interview

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Dian Fluijt | Docent onderzoeker, Onderzoeker | Normatieve Professionalisering

Dian Fluijt

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering