Danielle Lako | Projectleider, Senior Onderzoeker | Schulden en Incasso

Danielle Lako

Onderzoeker

Danielle Lako is projectleider en senior onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso. Haar onderzoek richt zich ondermeer op de ontwikkeling van interventies in de schuldhulpverlening. Daarnaast geeft ze onderwijs. Haar expertises liggen op het gebied van gedragsverandering en interventieonderzoek.

Danielle heeft interesse in verschillende maatschappelijke vraagstukken, waaronder armoede en huiselijk geweld. Het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen zodat zij zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving staat hierin voor haar centraal. Met haar onderzoek bij het lectoraat wil ze bijdragen aan de effectiviteit en toegankelijkheid van de schuldhulpverlening.

Expertises

  • Schuldhulpverlening
  • Armoede
  • Huiselijk geweld

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Danielle Lako | Projectleider, Senior Onderzoeker | Schulden en Incasso

Danielle Lako

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Schulden en Incasso