Catherine van Beuningen | onderzoeker | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Catherine van Beuningen

Onderzoeker

Catherine van Beuningen is sinds september 2017 als senior onderzoeker werkzaam binnen het lectoraat Vakdidactiek van de Moderne Vreemde Talen. Daarnaast is zij sinds 2013 als hoofddocent verbonden aan de eerste- en tweedegraadslerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Catherine studeerde Algemene Taalwetenschap (Universiteit Utrecht). Daarna werkte ze o.a. als docent Nederlands-als-vreemde-taal aan de Károli Gáspár Universiteit (Boedapest) en als NT2-docent. Zo ontstond haar fascinatie voor taalverwerving en taalonderwijs. In 2011 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de effecten van feedback op schriftelijke taalvaardigheid.

Tijdens en na haar promotie werkte Catherine als (universitair) docent en postdoconderzoeker aan de UvA. Daarna werd zij hoofddocent binnen de lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2017 combineert zij dit hoofddocentschap met een functie als senior onderzoeker binnen het HU-lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen.

Expertises

  • Tweede- en vreemdetaalverwerving
  • Taaldidactiek
  • Meertaligheid

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?