Praktijkgericht onderzoek bij Hogeschool Utrecht in 2019

Praktijkgericht onderzoek

Van preventieve gezondheidschecks in de wijk tot interventies om te voorkomen dat jongeren in het verkeer hun smartphone gebruiken. Van onderzoek naar het leerproces in hybride leeromgevingen tot onderzoek naar het succesvol inzetten van sportvrienden bij jongeren met jeugdhulp. Met praktijkgericht onderzoek draagt Hogeschool Utrecht bij aan oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, vaak aangedragen door onze partners uit de beroepspraktijk. In vier jaarbeelden blikken we terug op ons onderzoek in 2019 en de impact ervan.

Lectoren en onderzoekers doen bij Hogeschool Utrecht onderzoek binnen vier thematische kenniscentra. Bekijk hieronder de jaarbeelden van de verschillende kenniscentra:

 

Kennis voor de (beroeps)praktijk

Om de brug te slaan naar de werkpraktijk doen we ons onderzoek waar mogelijk in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties, overheden en kennisinstellingen. Zo werkt het lectoraat Co-Design samen met het UMC Utrecht en het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein aan technologie die verpleegkundigen ondersteunt in hun administratieve werk, zodat zij zelf meer tijd aan hun patiënten kunnen besteden.

Naast onze partners uit de beroepspraktijk betrekken we ook onze eigen studenten bij ons onderzoek. De preventieve gezondheidschecks in de wijk worden verricht door studenten van onze zorgopleidingen en ook de ontwikkeling van een virtual reality tool om presentatievaardigheden te verbeteren, gebeurt met behulp van onze eigen studenten. Zo dragen we vanuit meerdere disciplines en invalshoeken bij aan concrete innovaties van het werkveld. Die mix maakt de HU tot een inspirerende kennis- en innovatiepartner.

Ook met ons samenwerken? Neem contact op!

 

Missiegedreven onderzoek

Het onderzoek van Hogeschool Utrecht is missiegedreven. In samenwerking met het werkveld zoeken we naar innovatieve oplossingen voor concrete problemen waarmee we bijdragen aan de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving. Of het nu gaat om klimaatverandering, gezondheid, digitalisering, veiligheid of mobiliteit: de uitdagingen waar (aankomend) professionals voor staan, zijn complex en vragen om een doordachte en creatieve aanpak. Met praktijkgericht onderzoek helpen we de beroepspraktijk vooruit en leiden we wendbare en onderzoekende professionals op die zich goed kunnen aanpassen aan een professionele omgeving die voortdurend verandert.

Lees meer over onze visie op onderzoek

Deel dit artikel