Met nieuwe installatietechnologie├źn als AI en AR werken aan energiezuinige en gezonde gebouwen

AI installatiebranche

HU-onderzoekers buigen zich over de vraag hoe nieuwe installatietechnologieën kunnen worden gebruikt om gebouwen energiezuinig in te richten, met aandacht voor gezondheid en welzijn van gebruikers. Om te achterhalen of de installatiebranche klaar is voor de transitie naar technologisch gedreven, mensgericht gebouwbeheer worden aantrekkelijke gebruikerssituaties geïnventariseerd. Ook wordt onderzocht of werken met nieuwe technologieën jongeren beweegt om de vergrijzing - en daarmee het potentiele tekort in de sector - tegen te gaan. De onderzoekers ontvangen een KIEM-subsidie van Regieorgaan SIA.

“De ontwikkeling van nieuwe technologieën als artificiële intelligentie (AI), augmentend reality (AR) en sensortechnologie gaat razendsnel en de installatiebranche speelt een belangrijke rol bij het implementeren van die innovaties”, vertelt Emelieke Huisman, projectleider en onderzoeker bij het lectoraat Technologie voor Zorginnovaties. De branche van installatie-, elektro-, en koeltechnische bedrijven kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan gezondheid- en duurzaamheidsopgaven. In ons onderzoek willen we achterhalen in hoeverre nieuwe technologieën al worden gebruikt, welke barrières daarbij moeten worden overwonnen én hoe opkomende technologieën kunnen worden ingezet voor het energiezuinig inrichten van gebouwen, met aandacht voor gezondheid en welzijn van gebruikers.”

"Het energieverbruik daalt naar verwachting met zo'n 10 procent"

Mede gedreven door de mogelijkheden die technologische innovaties bieden, vindt er een transitie plaats naar mensgericht installeren en mensgericht gebouwbeheer. Dat wil zeggen dat installaties niet alleen energiezuinig behoren te zijn, maar ook moeten bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van gebruikers.

Inspelen op maatschappelijke veranderingen

Zogenaamde slimme gebouwen bieden inzicht in hoe een gebouw wordt gebruikt, en welke invloed dat heeft op de energieprestaties en het welzijn en de gezondheid van gebruikers. Op basis van sensortechnologie verzamelt het gebouwbeheersysteem allerlei data over bijvoorbeeld licht, temperatuur en luchtkwaliteit. Met die data en opkomende technologieën zoals AI en AR kunnen gebruikers hun werkplek personaliseren. De verwachting is dat het energiegebruik daardoor met zo’n 10 procent daalt.

“Werken met technologische innovaties is bovendien nodig om vanuit de sector snel in te kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen”, licht Emelieke toe. “Denk aan de gevolgen van de coronamaatregelen en de discussie over ventilatie in vliegtuigen, bussen en kantoren. De installatiebranche dient in te spelen op de manier waarop mensen werken, leven en zich verplaatsen. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met maatschappelijke vraagstukken als de uitputting van energiebronnen, de noodzaak tot hergebruik van materialen en verstedelijking.

MKB klaarmaken en vergrijzing tegengaan

Grotere installatiebedrijven zetten al steeds vaker opkomende technologieën in en personeel moet daardoor dus werken op een andere manier dan ze gewend zijn. De onderzoekers buigen zich over de vraag of en hoe het midden kleinbedrijf (MKB) binnen de sector kan meebewegen met deze verschuiving. 

Ook wordt onderzocht of nieuwe, innovatieve technologieën jongeren en zij-instromers kunnen enthousiasmeren om in de installatietechniek te gaan werken. Het huidige personeel vergrijst en steeds minder jongeren kiezen voor een baan in de installatietechniek. Er ontstaat dus een tekort aan geschoold personeel. De onderzoekers verwachten dat de integratie van nieuwe technologieën jongeren enthousiast kan maken over het werk, omdat zij in toenemende mate gebruik maken van een datagedreven samenleving. Daarom halen de onderzoekers aantrekkelijke gebruikerssituaties op waarin al met nieuwe technologieën wordt gewerkt.

-

Het project is een samenwerking van de lectoraten Technologie voor Zorginnovaties en Nieuwe Energie in de Stad en het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. Technologie voor Zorginnovaties doet onderzoek naar opkomende technologieën in zowel de gezondheidssector als de bouwsector, waar de installatiebranche onderdeel van is, en brengt kennis in over de invloed van technologie en de fysieke omgeving op mensen en hun gezondheid. Nieuwe Energie in de Stad heeft expertise op het gebied van energieconsumptie. Smart Sustainable Cities brengt kennis mee over hoe gezonde en duurzame gebouwen kunnen worden gebouwd.

Andere projectpartners zijn: Tech Campus van ROC-Midden Nederland (als opleider), Wij Techniek, Techniek Nederland, Kuijpers, Strukton en Croonwolter&dros, The Service Concept (AI, AR en MR) en TechBinder (data analytics), TVVL betrokken en de TU Eindhoven.

Deel dit artikel