Merendeel apotheekmedewerkers wil zich laten vaccineren tegen coronavirus

Coronavaccin

Ruim 85 procent van de apothekers in Nederland wil zich laten vaccineren met een Covid-19-vaccin zodra dit mogelijk is. Van de apotheekmedewerkers zegt twee derde dat van plan te zijn. Dit blijkt uit een enquête van onderzoekers van het lectoraat Innovaties van Zorgprocessen in de Farmacie en collega-onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

Op 21 december is in de EU, en daarmee in Nederland, het eerste corona-vaccin goedgekeurd voor gebruik. Risicogroepen worden als eerste gevaccineerd, direct gevolgd door zorgpersoneel en mantelzorgers die voor deze groepen zorgen. 

“Apothekers hebben veel contact met ouderen en mensen met bijkomende ziekten, omdat juist deze groepen vaak chronisch geneesmiddelen gebruiken”, vertelt lector Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie Rob Heerdink. “Apothekers en assistenten hebben een belangrijke taak bij het informeren en adviseren over goed gebruik van geneesmiddelen, en dus ook over vaccins. Naast een informerende functie hebben ze ook een voorbeeldfunctie in het voorkomen van de verspreiding van (infectie)ziektes. Het is daarom goed om te zien dat de vaccinatiebereidheid onder deze groep (onverminderd) groot is.”

Vertrouwen in veiligheid en effectiviteit

In een peiling onder ruim 800 apotheekmedewerkers in zowel de openbare als ziekenhuisapotheek – 268 apothekers, 410 assistenten en 150 overige medewerkers – bleek dat twee derde (67,2%) van de ondervraagden zeker van plan was zich te laten vaccineren. Zo'n 21% wist dit nog niet zeker en 12% wil zich op dit moment niet laten vaccineren. Apotheekmedewerkers in ziekenhuizen waren wat vaker van plan zich te laten vaccineren (75%) vergeleken met de openbare apotheek (67%). Ook was de bereidheid bij apothekers hoger (85%) dan bij apothekersassistenten (58%).

Apothekers geven vaker aan vertrouwen te hebben in de veiligheid en effectiviteit van een vaccin, terwijl assistenten zich vaker zorgen maken over lang termijneffecten en zeggen nog te weinig informatie te hebben. Een van de deelnemers zegt daarover: "Als apotheker laat ik graag zien dat ik vertrouwen heb in onze registratie-procedures en draag ik dat ook graag uit." 

Uit eerder onderzoek bleek dat minder dan de helft van de verpleegkundigen zich wil laten vaccineren, terwijl de vaccinatiebereidheid van artsen 89 procent is (67 procent zeker, 22 procent waarschijnlijk). De bereidheid van apothekers lijkt daarmee vergelijkbaar met die van artsen, terwijl apothekersassistenten meer bereid lijken dan verpleegkundigen.

Belang van groepsimmuniteit

Degenen die wel gevaccineerd willen worden, zeggen dit vooral te doen om bij te dragen aan groepsimmuniteit (86%). Een aantal respondenten benoemt daarbij expliciet hun voorbeeldfunctie en de morele verplichting van zorgmedewerkers om te voorkomen dat (kwetsbare) patiënten worden besmet. "Medewerkers in de zorg hebben een morele verplichting zorg te dragen voor het voorkomen van overdragen van ziektes aan patiënten", aldus een van de deelnemers.

Een andere belangrijke reden om te vaccineren is de overtuiging dat het vaccin veilig en effectief is (66%). Degenen die zeggen dat ze niet van plan zijn zich te laten vaccineren of daar nog over twijfelden, geven als belangrijkste reden daarvoor op te twijfelen over de veiligheid op de lange termijn (77%).

Het overgrote deel (70%) van de apotheekmedewerkers die positief staan tegenover vaccinatie geven aan dat ze iedereen die opgeroepen wordt zich te vaccineren, adviseren dat ook te doen. Een van de deelnemers zegt daarover: "Ik moedig iedereen absoluut aan dit te doen, maar uiteindelijk ligt de beslissing bij het individu."

De apotheekmedewerkers die zelf nog twijfelen over vaccinatie, of zelf nog niet gevaccineerd willen worden, geven liever geen advies over vaccinatie aan anderen (70%).

Deel dit artikel