Hoe beïnvloedt de omgeving verstandelijk beperkten met moeilijk verstaanbaar gedrag?

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Omgevingsfactoren hebben invloed op hoe we ons voelen. Als de wintertijd ingaat en het eerder donker wordt, verandert onze stemming vaak mee. Maar geldt dat ook voor verstandelijk beperkten met moeilijk verstaanbaar gedrag? HU-onderzoekers van het lectoraat Technologie voor Zorginnovaties zijn samen met ervaringsdeskundigen van ’s Heeren Loo op zoek naar antwoorden.

“We willen achterhalen wat er al bekend is over de invloed van fysische omgevingsfactoren zoals materiaalgebruik, licht, geluid, lucht en temperatuur op verstandelijk beperkten met moeilijk verstaanbaar gedrag”, licht Emelieke Huisman toe. “Door die kennis te verzamelen, hopen we bewustzijn te creëren bij zorgprofessionals, zodat zij zinvolle omgevingsveranderingen kunnen doorvoeren waarmee de kwaliteit van zorg en leven wordt verhoogd. Ook willen we op basis van de opgedane kennis mogelijk vervolgonderzoek doen.”

Gezondheid, gedrag en participatie

Emmelieke Huisman“De fysieke leefomgeving heeft een belangrijke invloed op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking. Moeilijk verstaanbaar gedrag ofwel probleemgedrag kan bijvoorbeeld worden versterkt wanneer een leefomgeving niet aansluit bij iemands specifieke behoeften. Vaak komt moeilijk verstaanbaar gedrag van mensen met een verstandelijke beperking door stress of ongenoegen door onvervulde behoeften. Die gevoelens kunnen worden opgeroepen door belemmeringen in de persoon zelf, maar dus ook door belemmeringen in de fysieke leefomgeving.”

Scoping review en expertpanel

“We kiezen voor een brede aanpak met een scoping review, waarin wetenschappelijke literatuur, ‘grijze literatuur’ en ervaringen uit de praktijk worden meegenomen. Een expertpanel met professionals en ervaringsdeskundigen van ’s Heeren Loo en collega-onderzoekers van de TU Eindhoven gaat de keuzes in het proces en de uitkomsten daarvan toetsen. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door ZonMw vanuit het Programma Gewoon Bijzonder. Voor het delen van opgedane kennis staan we in contact met het Kennisplein Gehandicaptenzorg, het kennisdelingsplatform voor zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg.”

Ervaringsdeskundigen gezocht

“Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de bestaande kennis zijn we op zoek naar ervaringsdeskundigen uit de gehandicaptenzorg. Ook anderen die kennis met ons willen delen over dit thema vragen we contact met ons op te nemen. Dat kan door een mail te sturen naar projectleider en HU-onderzoeker Emelieke Huisman.

Deel dit artikel