Onderzoek naar de stad als lab

In steden ontstaan steeds vaker coalities waarin professionals samen met burgers, onderzoekers en lokale ondernemers werken aan innovatieve lokale oplossingen. Stadslabs zijn hierbij een veel gebruikte werkvorm die tot mooie resultaten kunnen leiden en waarvan veel wordt verwacht. Daarbij gaat het om een gezamenlijke aanpak, waarin verschillende partijen experimenteren, co-creëren en testen in een levensechte omgeving.

Maar ervaringen in de praktijk leren dat het samenwerken aan innovaties binnen een stadslab gepaard gaat met prangende vragen en lastige dilemma’s. Er bestaat onvoldoende duidelijkheid over de precieze uitwerking, er is onzekerheid over de meerwaarde voor betrokken professionals en hun organisaties en er zijn vragen over de (door)werking van gehanteerde lab-werkwijzen in de praktijk. Over deze vragen ging het tweejarige onderzoeksproject ‘De Stad als Lab’.

Het onderzoek was een samenwerking tussen lectoraten van De Haagse Hogeschool, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland en Hogeschool Utrecht. Doel van dit onderzoek was professionals te voorzien van inzichten, ervaringen en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol opzetten, meewerken aan en uitvoeren van stadslabs. Het lectoraat Onderzoekend Vermogen van Kenniscentrum Leren en Innoveren was betrokken bij het ontwikkelen van een handreiking voor stadsprofessionals. 

Om te doorgronden welke dilemma’s zich voordoen in stadslabs en hoe betrokkenen hier succesvol mee om leren gaan, hebben de onderzoekers in de tweede fase van dit onderzoek acht stadslabs diepgaand onderzocht. In de handreiking De Stad als Lab zijn de inzichten uit de onderzochte stadslabs uitgewerkt. Hierin staat beschreven aan welke opgaven het onderzochte stadslab heeft gewerkt, met welke keuzes er is geworsteld en welke inzichten dit oplevert over succesvol leren samenwerken in de stad. Op 10 oktober is het project afgesloten met een grote conferentie aan de Haagse Hogeschool. Meer informatie over het project is te vinden op Stadslabs – Platform Stad en Wijk

 

Deel dit artikel