Ondernemers willen wel verduurzamen maar hebben er geen geld voor

Duurzame ondernemer
Bijna twee derde van kleine ondernemers (ZZPers en KleinBedrijf ondernemers tot 50 werknemers) wil snel investeren in maatregelen om het energiegebruik terug te brengen, maar kunnen dit niet zelf betalen. Hiervoor is een aanvullende financiering voor nodig met een lage rente. Dat blijkt uit cijfers van de eerste flitspeiling van de Kleinbedrijf Index (KB-Index), een gezamenlijk onderzoek van Qredits, ONL en de Hogeschool van Utrecht onder circa 800 kleine ondernemers.

De noodzaak om snel te investeren in de energietransitie wordt momenteel sterk aangewakkerd door de hogere energieprijzen. De meeste ondernemers willen daarom investeren in een combinatie van maatregelen: het plaatsen van zonnepanelen (64%), het vervangen van apparatuur door energiezuinige apparaten (63%), verbeteren van isolatie (59%) en het aanschaffen van een elektrische bedrijfsauto (57%). 

Meer financieringsbehoefte

'Het investeren in genoemde energiebesparingsmaatregelen kost ondernemers veel geld. Geld dat er niet is na jaren van crises zoals de coronacrisis, energiecrisis en toenemende effecten van inflatie', aldus lector Lex van TeeffelenDaarom is er steeds meer behoefte aan externe financieringen. Deze financieringsbehoefte stijgt al sinds het tweede kwartaal 2021 van 23% naar 45% nu. Gezien de hoge energieprijzen is het belangrijk dat de financieringen ten behoeve van energiebesparing tegen een lage rente zijn. Op deze manier kan de investering sneller worden terugverdiend en worden ondernemers niet met nog meer kosten belast.

Meer ondernemers overwegen te stoppen

Wat verder naar voren komt uit de laatste flitspeiling is dat een toenemend aantal ondernemers overweegt te stoppen met het bedrijf (zo'n 7,4%). Daarbij zijn deze cijfers hoger in de sectoren Horeca en de Culturele sector. Ondernemers in deze sectoren hebben veel vaker een ondernemersloon onder het sociaal minimum en hebben dus steeds meer moeite rond te komen.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er de mogelijkheid moet komen voor een langlopende financiering met een lage rente om ondernemers te faciliteren om de noodzakelijke energietransitie te maken. De wil en wens is er zeker bij kleine ondernemers, maar passende financieringsoplossingen zijn er nog niet. 

"De vraag naar goede financieringsoplossingen is een structureel probleem", aldus Van Teeffelen. "Er zijn een aantal zaken niet op orde in Nederland, waardoor het mkb systematisch minder toegang tot kapitaal heeft. Dat constateer ik niet alleen, ook de Wereldbank schetst dat toegang tot kapitaal voor het mkb in Nederland beneden alle peil is. Het ontbreekt aan een krediet- en onderpandregister. In tegenstelling tot onze buren is er nauwelijks aan risicokapitaal te komen door kleine ondernemers."

"Dit hangt sterk samen met het gebrek aan fiscale aftrekposten (vooral aan particulieren) voor het verstrekken van risicokapitaal. Garantieregelingen zijn daarnaast onaantrekkelijk voor zowel financiers als ondernemers, die een flinke opslag betalen. En tot slot lost Nederland zaken momenteel met subsidies op. Dat begint een ondoordringbaar woud van regelingen te worden, waarin ondernemers en hun financieel adviseurs verdwalen. Mijn advies zou dan ook zijn de volgende stappen te nemen om dit aan te pakken:

  • Kom zo snel mogelijk met een krediet- en onderpandregister, er is al veel onderzoek en voorwerk voor gedaan. 
  • Stimuleer het verstrekken van risicokapitaal met fiscale aftrek voor particulieren in box 1. 
  • Laat garantieregelingen door een onafhankelijke partij verstrekken tegen lage kosten.
  • Schaf het oerwoud van subsidies zoveel mogelijk af. Dat geld kan beter worden besteed aan lage kosten voor garanties en voorlichting omtrent niet-bancaire mogelijkheden voor financiering omdat banken het steeds meer laten afweten."
 

Over de Kleinbedrijf Index

Dit is de eerste flitspeiling van de Kleinbedrijf Index, een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht. Cultuur+Ondernemen is partner van de Kleinbedrijf Index. Ondernemers zonder personeel en Kleinbedrijf ondernemers vertegenwoordigen 95,5 procent van alle ondernemers in Nederland. Samen zorgen zij voor bijna een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in Nederland. Als barometer voor deze onderbelichte groep is deze index ontwikkeld, waarvan de uitkomsten vier keer per jaar worden gepubliceerd.

Meer weten?
De flitspeiling is digitaal beschikbaar op ResearchGate.

Deel dit artikel