Nieuw onderzoek helpt mensen met sporten uit sociaal isolement

Langdurig werklozen, statushouders, dak- en thuislozen, ze voelen zich vaak gemarginaliseerd en eenzaam. Eén manier om meer structuur in hun leven te krijgen en hun uit hun sociale isolement te krijgen, is deelname aan sport. In de praktijk gebeurt dit nog maar weinig. Hoe kan daar verandering in worden gebracht? Dat onderzoekt Calibrating Inclusive Sporting Encounters (CISE).

CISE gaat onderzoeken hoe sociale instanties en professionals zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers sportieve ontmoetingen meer inclusief kunnen maken voor mensen in kwetsbare posities. Hoe kunnen zij hun doelgroep beter bereiken en hun impact op deze mensen vergroten? De onderzoekers willen uiteindelijk praktische methodes opleveren die sociale professionals kunnen helpen sportieve ontmoetingen voor kwetsbare groepen meer inclusief te maken. 

Mes aan twee kanten

Het onderzoek, onderdeel van een landelijk programma, is een groot, vierjarig project. De HU participeert met het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling, met hulp van studenten Social Work. Zij gaan met de beroepspraktijk meekijken met het contact maken en de omgang met bewoners die niet of nauwelijks sporten en bewegen: wat zijn succesfactoren? En wat zijn verbeterpunten? “Heel specifiek kijken we naar routines in hun werk, waarmee het mes aan twee kanten snijdt: zowel de onderzoekers en studenten als de beroepspraktijk doen zo inzichten op in hoe de beroepspraktijk handelt rond het thema sport en kwetsbare mensen”, vertelt onderzoeker Froukje Smits van het lectoraat. “De studenten leren zo direct in en van de praktijk; ze denken kritisch mee over hoe - en waar - het beter kan en ontwerpen met de beroepspraktijk een training om de aanpak te verbeteren.” Deze uitwisseling van kennis en kunde tussen beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek is kenmerkend voor het praktijkgericht onderzoek van Hogeschool Utrecht. 

"Sportparticipatie is maatschappelijke participatie"

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Maikel Waardenburg (Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht) in samenwerking met collega’s van Sociale Geografie en Planologie en met Industrial Design van de TU/e, het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool – en dus het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht. De onderzoekers werken daarbij nauw samen met lokale en landelijke maatschappelijke partners, waaronder gemeenten en (top)voetbalclubs. Froukje Smits: “Sportparticipatie is onderdeel van maatschappelijke participatie. Daarom is het belangrijk dat iedereen daarin zijn of haar weg kan vinden.”

 

Deel dit artikel