Mondgezondheid van ouderen: ORANGEHealth.nl krijgt grote onderzoeksbeurs

Het consortium ORANGEHealth.NL (Oral ANd GEneral HEALTH NEDERLAND) ontvangt ruim 1,5 miljoen euro vanuit de Topsector Life Science & Health. Het consortium, onder leiding van ACTA, gaat samen met publieke en private partijen werken aan de toekomst van (mond)zorg en (mond)gezondheid. Daarbij hebben ze met name aandacht voor preventie, de juiste zorg op de juiste plek, interprofessionele samenwerking en voor kwetsbare groepen. Hogeschool Utrecht doet mee in het kick-start project in drie onderzoekslijnen, rond 1) preventieve mondzorg door interprofessioneel samenwerken, 2) monitoring door middel van data en 3) speekselanalyse.

ORANGEHealth.NL ontvangt de subsidie voor het kickstartproject ORANGEFORCE (ORANGEHealth For OldeR people’s CarE). In dit project wordt samengewerkt met bedrijven, huisartsen en eerste lijnszorgverleners, inclusief meer dan veertig tandarts- en mondzorgpraktijken. Het project richt zich op de groep ouderen die meer risico loopt op systemische ziekten, chronische ziekten en mondziekten. Indien tijdig onderkend, kunnen gezondheidscomplicaties (en kosten) vermeden en/of verminderd worden terwijl de kwaliteit van leven van deze ouderen verbetert. Hiervoor is interprofessionele samenwerking tussen mondzorg en andere zorgverleners hard nodig. Lector Katarina Jerković-Ćosić is vanuit het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg bij deze onderzoekslijn betrokken. Tevens zal haar lectoraat meewerken aan de ontwikkeling van een monitoringssysteem voor data uit verschillende mondzorgpraktijken. “We verzamelen een schat aan data over mondgezondheid, algemene gezondheid, medicijngebruik, leefstijl etc. die nog onbenut blijven. Hier is nog veel winst te behalen”, aldus Jerković.

Speeksel als informatiebron

Een derde lijn binnen het project doet onderzoek naar biomarkers in speeksel om ziektes voortijdig op te sporen. Vanuit de HU is lector Raymond Pieters van het lectoraat Innovative Testing Life Sciences & Chemistry betrokken bij dit deel van het project. “Samenstelling van speeksel is een afspiegeling van wat er zich in het lichaam afspeelt en is daarmee een bron van informatie over iemands gesteldheid. Onderzoek hiernaar staat pas aan het begin, maar als niet-invasieve manier om gesteldheid van gezondheid vast te stellen biedt speekselanalyse tal van praktische mogelijkheden”, zegt Pieters.

Het project heeft een looptijd van vier jaar en een budget van bijna 5 miljoen euro. Hiervan wordt 1,5 miljoen euro door de topsector Life Science and Health beschikbaar gesteld.

Mondzorg verdient meer aandacht

Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) stimuleert, faciliteert en financiert diverse publiek-private samenwerkingen om haar centrale missie te realiseren: vijf jaar langer in goede gezondheid leven en sociaaleconomische gezondheidsverschillen met 30% verminderen.

ORANGEHealth.nl is het eerste consortium dat zich specifiek richt op de mondzorg in Nederland. Doel is mondzorg de aandacht en plaats in de gezondheidszorg te geven die het, gezien de grote impact op gezondheid en kwaliteit van leven, volgens het consortium verdient. Het consortium is een samenwerking tussen mondzorg onderwijs/onderzoek van ACTA Amsterdam, Radboudumc Nijmegen, UMCG Groningen, Inholland Amsterdam, HAN University of Applied Sciences Arnhem/Nijmegen, Hogeschool Utrecht en Hanzehogeschool Groningen. Het consortium wordt daarbij gesteund door  beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen, bedrijven, (mond)zorg-professionals en ouderenorganisaties.

Deel dit artikel