De samenleving verandert voortdurend. En daarmee ook de beroepspraktijk van uiteenlopende werkvelden. Onderzoek op het gebied van leren en innoveren helpt mensen en organisaties hun handelen te optimaliseren in de dynamische beroepspraktijk en samenleving van nu en de toekomst.

Persoonlijk en professioneel klaar voor de toekomst

Persoonlijk en professioneel klaar voor de toekomstWelke kennis en competenties hebben mensen nodig om optimaal deel te kunnen nemen aan organisaties en aan de maatschappij? Dat staat centraal in ons praktijkgericht onderzoek. We richten ons op de beroepspraktijk en specifiek op opleidingsprofessionals in het onderwijs.

dynamische leeromgeving Elly de Bruijn

“We kijken naar de kwaliteit van het onderwijs en van de beroepsuitoefening en bieden meerwaarde voor docenten en andere opleiders, professionals en organisaties.”

Elly de Bruijn directeur Leren en Innoveren en lector Beroepsonderwijs 

Continue verandering vraagt om continue ontwikkeling

Met ons onderzoek ontwikkelen we innovatieve benaderingen en leerinhoud voor studenten, werkenden, opleiders en organisaties. Hiermee faciliteren we een goede aansluiting van onderwijs en specifieke beroepspraktijken.

Leven Lang Ontwikkelen

Inzichten en resultaten implementeren we direct in de onderwijsinstituten van de HU. Naast het onderwijs zijn ook onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven onze partners: in een samenleving waar niets meer vanzelfsprekend is, is bij- en omscholing altijd aan de orde van de dag.

De lectoraten

Daan Andriessen | lector | Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Daan Andriessen

Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Bekijk profiel
Cok Bakker | lector | lectoraat Normatieve Professionalisering

Cok Bakker

Lector Normatieve Professionalisering Bekijk profiel
Elly de Bruijn | lector | lectoraat Beroepsonderwijs

Elly de Bruijn

Lector Beroepsonderwijs Bekijk profiel
Anita Cremers | lector | lectoraat Co-Design

Anita Cremers

Lector Co-Design Bekijk profiel
Paul Drijvers | lector | lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Paul Drijvers

Lector Didactiek van Wiskunde en Rekenen Bekijk profiel
Rick de Graaff | lector | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Rick de Graaff

Lector Didactiek van de Moderne Vreemde Talen Bekijk profiel
Remko van der Lugt | lector | lectoraat Co-Design

Remko van der Lugt

Lector Co-Design Bekijk profiel

Nicolien Montesano Montessori

Lector Normatieve Professionalisering Bekijk profiel
Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Elwin Savelsbergh

Lector Didactiek van het Beta- en Technologieonderwijs Bekijk profiel
Marlies van Steenbergen | lector | lectoraat Digital Smart Services

Marlies van Steenbergen

Lector Digital Smart Services Bekijk profiel
Johan Versendaal | lector | lectoraat Digital Smart Services

Johan Versendaal

Lector Digital Smart Services Bekijk profiel

Samenwerking

Wij geloven in samenwerking met praktijkexperts, voor kennisontwikkeling over de complexiteit en dynamiek van de beroepsuitoefening. We werken dan ook samen met kennis- en onderwijsinstellingen, publieke organisaties, overheden en internationale partners in de zakelijke dienstverlening. Heb jij een relevante onderzoeksvraag? We gaan graag het gesprek aan.

Labs en Centres of Expertise

Wij werken samen met verschillende labs en Centres of Expertise om specifieke kennis en expertise uit te wisselen en verspreiden. Bekijk wat zij voor jou kunnen betekenen:

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Leren en Innoveren

Volg ons op