De snelle veranderingen in de samenleving zorgen voor dynamiek en complexiteit in de praktijk van de professional. Ons onderzoek helpt mensen en organisaties zich te ontwikkelen voor de beroepspraktijk en samenleving, nu en in de toekomst.

Voorbereid op de toekomst

Overkoepelend vraagstuk is wat (aankomende) professionals nodig hebben, nu en in de toekomst. Welke competenties zijn van belang en hoe kunnen deze geleerd worden? Hoe kan het onderwijs hieraan bijdragen? Binnen het vraagstuk besteden we aandacht aan de variatie aan achtergronden, talenten, behoeften en vaardigheden van (aankomende) professionals.

dynamische leeromgeving Elly de Bruijn

“We doen onderzoek naar de kwaliteit van opleidingsarrangementen en van de beroepsuitoefening en bieden meerwaarde voor docenten en andere opleiders, professionals en organisaties.”

Elly de Bruijn Directeur Leren en Innoveren en lector Beroepsonderwijs 

Samen leren en werken

We creëren leer- en ontwikkelpraktijken voor studenten, werkenden, opleiders en organisaties. Praktijken waarin (aankomende) professionals samen werken aan uitdagende vraagstukken uit de beroepspraktijk.

Doorlopend ontwikkelen

Inzichten en resultaten uit onderzoek werken door naar beroepspraktijken, het onderwijs van Hogeschool Utrecht en andere onderwijsinstellingen in het primair -, voortgezet -, middelbaar beroeps- en hoger beroepsonderwijs. Ook dragen ze bij aan de professionalisering van onze eigen medewerkers. Wij werken daarbij samen met partners in het werkveld en collega-kennisinstellingen.

De lectoraten

Daan Andriessen | lector | Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Daan Andriessen

Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Bekijk profiel
Elly de Bruijn | lector

Elly de Bruijn

Lector Beroepsonderwijs Bekijk profiel
Anita Cremers | lector | lectoraat Co-Design

Anita Cremers

Lector Co-Design Bekijk profiel
Rick de Graaff | lector | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Rick de Graaff

Lector Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel
Maaike Hajer

Maaike Hajer

Lector Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel

Kees Hoogland

Lector Wiskundig en analytisch vermogen van professionals Bekijk profiel
Remko van der Lugt | lector | lectoraat Co-Design

Remko van der Lugt

Lector Co-Design Bekijk profiel
Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Elwin Savelsbergh

Lector Didactiek van het Beta- en Technologieonderwijs Bekijk profiel
Marlies van Steenbergen | lector | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Marlies van Steenbergen

Lector Betekenisvol Digitaal Innoveren Bekijk profiel
Foto Kristin Vanlommel

Kristin Vanlommel

Lector Organiseren van verandering in onderwijs Bekijk profiel
Johan Versendaal | lector | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Johan Versendaal

Lector Betekenisvol Digitaal Innoveren Bekijk profiel
Ilya Zitter | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Ilya Zitter

Lector Beroepsonderwijs Bekijk profiel

Werk van en werken bij Leren en Innoveren

De centrale onderzoeksvraag bij Leren en Innoveren is ‘Op welke wijze kunnen professionals omgaan met complexiteit en dynamiek in beroepspraktijken en richting geven aan hun handelen en ontwikkeling?’ In het eerste LENI Magazine geven de lectoraten antwoord op deze vraag, laten kennisprogramma’s zien hoe er intensief wordt samengewerkt tussen lectoraten om benodigde kennis en onderbouwde werkwijzen te ontwikkelen en geven medewerkers een kijkje achter de schermen.

Samenwerking

Wij werken samen met partners aan kennisontwikkeling over de complexiteit en dynamiek van de beroepsuitoefening. Bijvoorbeeld met professionals uit de beroepspraktijk, scholen en andere opleidingsinstituten. Heb jij een onderzoeksvraag die aansluit op leren, ontwikkelen en innoveren voor werk van nu en morgen? Neem dan contact op.

Labs en Centres of Expertise

Wij werken samen met verschillende labs en Centres of Expertise om specifieke kennis en expertise uit te wisselen en verspreiden. Bekijk wat zij voor jou kunnen betekenen:

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het thema Leren en Innoveren? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Leren en Innoveren

Volg ons op