Internationale verkenning Master Applied Deaf Studies

In de afgelopen tien jaar is in het interdisciplinair veld Deaf Studies veel geïnnoveerd en uitgebreid, onder andere in de kritische massa van dove onderzoekers en in onderzoeksmethodes. Dove wetenschappers in Europa, waaronder HU docent-onderzoeker Maartje De Meulder, hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Zij zijn nu een verkenning gestart naar een nieuw, gezamenlijk, internationaal Masterprogramma in Applied Deaf Studies (MADS), gefinancierd door de Erasmus Mundus Design Measure (onderdeel van het Erasmus+ programma van de Europese Unie).

mads

Momenteel zijn er in Deaf Studies in Europa verschillende bachelor-programma’s maar geen masterprogramma’s. Het MADS-project initieert de samenwerking tussen zeven instellingen voor hoger onderwijs met het oog op het opzetten van een nieuw, gezamenlijk, internationaal Masterprogramma in Applied Deaf Studies (MADS). Er zijn ook twee partners betrokken: Frontrunners, een internationaal leiderschapsprogramma voor dove jongeren, en EDSU, de Europese vereniging van dove studenten. Hogeschool Utrecht is penvoerder van het project. Het doel van de verkenning is de voorbereiding van een aanvraag Erasmus Mundus Joint Masters in 2024.

Drie hiaten aangepakt

Het project, en de potentiële nieuwe MADS, pakken drie hiaten aan op het gebied van Deaf Studies:

  • Gebrek aan beschikbare studiemogelijkheden in Deaf Studies in Europa na het afronden van een bachelor.
  • Gebrek aan doorstroming van onderzoeksresultaten uit Deaf Studies naar de beroepspraktijk. De potentiële MADS zijn namelijk een programma voor Toegepaste Deaf Studies en leren studenten vaardigheden voor de beroepspraktijk op het gebied van dienstverlening, onderwijs en belangenbehartiging.
  • Gebrek aan toegang van dove studenten tot (master)programma’s voor Deaf Studies. Een uniek kenmerk van MADS is dat alle academici en partners die bij het project betrokken zijn, zelf doof zijn.

MADS from MADS on Vimeo.

Doelstellingen

Het project, dat vijftien maanden duurt, heeft de volgende doelstellingen:

  • een overzicht van internationale instellingen voor hoger onderwijs die cursussen Deaf Studies en aanverwante vakgebieden aanbieden, in de landen van samenwerking;
  • een behoefteanalyse onder studiekiezers met het oog op curriculumontwikkeling, in samenwerking met de European Deaf Students' Union en Frontrunners;
  • een behoefteanalyse onder organisaties in de beroepspraktijk om te analyseren waar toekomstige MADS-afgestudeerden aan moeten voldoen.

Het consortium

Hogeschool Utrecht (Maartje De Meulder and Lisa Hinderks), OsloMet – Oslo Metropolitan University (Hilde Haualand), Heriot-Watt University (Annelies Kusters, Robert Adam and Mette Sommer Lindsay), Trinity College Dublin (John Bosco Conama), Humboldt Universität zu Berlin (Christian Rathmann), Charles University Prague (Radka Nováková), Stockholm University (Johanna Mesch).

logos

Deel dit artikel