Sociale professionals werken in een complexe en uitdagende beroepspraktijk. Het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening draagt bij aan de antwoorden op belangrijke vraagstukken en dilemma’s in het sociale domein, zoals de impact van toenemende diversiteit op beroepspraktijk en onderwijs, de ethische dimensie van het sociaal werk en de (jeugd)zorg en gemengde woonvormen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Sociale professionals, zoals sociaal werkers, krijgen regelmatig te maken met  kwetsbare cliënten met complexe problematiek. Het gaat bijvoorbeeld om multi-probleemgezinnen, tienermoeders, (ex)daklozen, ouderen, zorgmijders en mensen die in armoede leven.

We brengen de behoeften en sociale netwerken van kwetsbare cliënten in kaart en gaan op zoek naar de beste methoden om hen te bereiken en te helpen. Hiermee versterken we de professionele hulp- en dienstverlening aan deze groep.

Projecten

Sociaal werk kan niet zonder ethiek. Maar marktwerking en bureaucratie zetten professionals onder druk om resultaten te boeken, waardoor er weinig tijd en aandacht overblijft voor ethische overwegingen. Met deze onderzoekslijn zetten we ethiek in het sociale domein op de agenda.

We helpen professionals en organisaties om te reflecteren op hun handelen en bewuster te oordelen. Dit doen we door kennis en methoden te ontwikkelen die hen daarbij ondersteunen. 

Projecten

Deze onderzoekslijn richt zich op vier thema's:

  • de kernwaarden van sociaal werk;
  • de kennis waar opleidingen sociaal werk op gebaseerd zijn;
  • het hanteren van complexiteit;
  • inter- en trans-sectorale leer- en werkprocessen.

De thema’s worden uitgewerkt in co-creatie met samenwerkingspartners in onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. Met het onderzoek in deze lijn dragen we bij aan de beroepspraktijk, aan het beroepsonderwijs en de wetenschap.

Projecten

Het sociaal werk moet opnieuw positie bepalen in een samenleving die steeds diverser wordt. Dat geldt voor zowel de beroepspraktijk als het onderwijs.

In deze onderzoekslijn richten we ons op de HU-onderwijsorganisatie en de beroepspraktijk. Onze focus ligt op de vraag wat studenten van de sociale opleidingen nodig hebben om als toekomstig sociaal werker professioneel om te gaan met de toenemende diversiteit in de samenleving.  Hoe kunnen zij als beroepsgroep helpen om verschillen te overbruggen en de leefbaarheid te vergroten?

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Ons onderzoeksteam zoekt regelmatig de samenwerking op met docenten van het Instituut voor Social Work, het Instituut voor Verpleegkundige Studies, de HU-brede vakgroep ethiekdocenten en andere lectoraten en instituten.

Bijeenkomst gemengd wonen met onderzoekers Maarten Davelaar | Onderzoeker

“Gemengd wonen draagt bij aan de participatie van mensen met sociale, psychische en verslavingsproblemen en vermindert hun eenzaamheid. Kwetsbare bewoners voelen zich gezien en geaccepteerd.”

Maarten Davelaar Onderzoeker

Samenwerking

Wij werken samen met een breed palet van samenwerkingspartners uit beroepspraktijk, wetenschap en onderwijs. Een greep daaruit: Armoedecoalitie Utrecht, Dock, De Tussenvoorziening, Kennisplatform Utrecht Sociaal, Platform 31, Woningcorporatie Portaal en Sherpa.

Onze lectoren en onderzoekers

Lia van Doorn | lector |  lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Lia van Doorn

Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening Bekijk profiel
Maarten Davelaar | Onderzoeker |  Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Maarten Davelaar

Onderzoeker Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening Bekijk profiel
Lizet Donkersgoed | Docent-onderzoeker |  Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Lizet van Donkersgoed

Docent-onderzoeker Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening Bekijk profiel
Aly Gruppen | Docent-onderzoeker |  Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Aly Gruppen

Docent-onderzoeker Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat