HU ontwikkelde serious game voor kinderen met taalontwikkelingsstoornis

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is de meest voorkomende maar ook de meest onbekende ontwikkelingsstoornis bij kinderen. Het consortium ZINnig, geleid vanuit het lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie, heeft de afgelopen tijd verschillende tools ontwikkeld om de zorg en begeleiding van kinderen met TOS verder te verbeteren. Waaronder de serious game Bouke Bouwt, die begin april op de markt is gebracht door Game Tailors.

screenshot bouke bouwt

“Zo’n vijf tot zeven procent van de kinderen kampt met een taalontwikkelingsstoornis. Een stoornis die weinig aandacht krijgt maar wel van grote impact is op het kind. Kinderen met TOS worstelen vanaf de geboorte met het verwerven van hun moedertaal. Een kernprobleem hierbij is moeite met het leren van zinsbouw en grammaticale regels”, vertelt projectleider en onderzoeker Rob Zwitserlood van het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie. Vanuit de beroepspraktijk van logopedisten bleek dat er voor kinderen tussen de zeven en tien jaar met TOS weinig geschikte behandelmethodes zijn. “Een gat waar wij met ZINnig in zijn gesprongen. Samen met het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren zijn we onder andere aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een serious game, waarbij kinderen met TOS spelenderwijs leren zinnen te bouwen en woorden te vervoegen”, vertelt Zwitserlood.

Door en voor kinderen met TOS

Bijzonder is dat Bouke Bouwt, zoals de game heet, mede is bedacht door kinderen met TOS. “We hebben ze verschillende thema’s voorgelegd, en zij hebben gekozen voor een verhaal waarin aliens ons komen helpen met het opruimen en mooier maken van de aarde in ruil voor kennis van de taal en onze wereld. Ook hebben ze meegedacht over hoe de aliens en UFO’s eruit zien en welke cadeautjes ze krijgen als bepaalde opdrachten goed worden volbracht”, aldus Zwitserlood. 

RAAK Award

Eind 2020 won ZINnig de SIA RAAK Award voor het beste praktijkgerichte onderzoek. Met het prijzengeld kon het team de game doorontwikkelen, waarna de game door partner Game Tailors op de markt werd gebracht. Een bijzondere mijlpaal, vertelt Zwitserlood: “De toekenning van de RAAK Award heeft ervoor gezorgd dat we nog een half jaar met junior onderzoeker Vera van Heugten aan de slag konden om de ontwikkelde game daadwerkelijk op de markt te brengen. Omdat de hogeschool zelf geen uitgeverij heeft, hebben we de handen ineengeslagen met de gamification-experts van Game Tailors. Uiteindelijk is het spel begin april op de markt gekomen. Daar zijn we ontzettend trots op.”

Nog een tool

Naast de game heeft het consortium nog twee tools ontwikkeld die logopedisten helpen bij het diagnosticeren en behandelen van kinderen met TOS. Er is een app voor spontane taalanalyse (STA) ontwikkeld, die logopedisten helpt bij de diagnostiek van de grammaticale problemen van kinderen met TOS tussen 7 en 10 jaar. De app biedt ook suggesties voor grammaticale behandeldoelen op basis van de uitgevoerde analyse. Daarnaast is ook  de online ‘Handreiking spontane taalanalyse van kindertaal’ ontwikkeld die het uitvoeren van STA toegankelijker maakt. “Een STA wordt gezien als de gouden standaard voor de analyse van grammaticale problemen en het stellen van behandeldoelen bij kinderen met TOS. Logopedisten erkennen de waarde van STA voor diagnostiek en behandeling, maar door gebrek aan tijd - en soms ook kennis en vaardigheden - wordt deze analyse weinig uitgevoerd. Met deze handreiking willen we STA toegankelijker maken voor logopedisten en studenten logopedie”, vertelt Zwitserlood.

Het consortium ZINnig bestond uit Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Hanzehogeschool Groningen, tien logopediepraktijken, beroepsvereniging NVLF en Koninklijke Auris Groep.

Lees meer over de uitkomsten op de website van project ZINnig.

 

Deel dit artikel