Geldprijs voor HU-onderzoek naar sportparticipatie

Meedoen aan sport heeft belangrijke voordelen voor jongeren. Het helpt ze zich te ontwikkelen tot gezonde, veerkrachtige volwassen. Voor sommige kwetsbare jongeren is sporten helaas niet vanzelfsprekend, bijvoorbeeld voor jongeren die in een AZC wonen. Froukje Smits van Hogeschool Utrecht onderzoekt hoe je hen toch kunt betrekken. Met haar promotieonderzoek won ze 2500 euro, als finalist van de #BeInclusive EU Sport Awards. 

De Europese Commissie geeft met de #BeInclusive Awards erkenning aan organisaties die de kracht van sport gebruiken om de sociale inclusie van kansarme groepen te vergroten. De jury roemde het onderzoek van Froukje Smits om de creatieve en innovatieve methodes die de doelgroep actief betrekken, en om de digitale middelen die worden gebruikt. 

Sporten bij een asielzoekerscentrum 

Voor haar promotieonderzoek is Smits regelmatig te vinden op het asielzoekerscentrum (AZC) in Utrecht. “We kijken hoe we deze kinderen en jongeren – die nu buiten spel staan – aan boord kunnen halen door ze letterlijk op het skate- en longboard mee te nemen”, vertelt ze. “Praktische belemmeringen verhinderen hen soms lid te worden van sportverenigingen. Andersom geldt dat sportverenigingen de weg naar het asielzoekerscentrum nauwelijks weten te vinden, waardoor er sporadisch sport- en beweegaanbod is voor deze jeugdigen. Het aanbod dat er op de AZC’s wél is, sluit veelal niet aan op hun wensen. Om die reden heb ik het project U on Board gestart.”

"De vluchtelingenkinderen en jongeren krijgen door dit project een positieve uitlaatklep."

Onderzoeker Froukje Smits

Begeleiding door studenten Social Work

“Twee keer per week verzorgen we workshops skate- en longboarden, waar per sessie circa 25 vluchtelingenkinderen en jongeren aan meedoen”, vertelt Smits. De projectleider wordt daarbij ondersteund door studenten van de HU-opleiding Social work. “In vele opzichten een win-win: de studenten leren deze doelgroep en hun leefomgeving kennen. Dat maakt vaak veel indruk op ze en helpt eventuele vooroordelen over vluchtelingen weg te nemen. De vluchtelingenkinderen en jongeren krijgen door dit project een positieve uitlaatklep. Ze hoeven zich even geen zorgen te maken en alleen aan het skate- en longboarden te denken.”

De taal van sport

De ‘taal’ van sport en bewegen wordt soms eerder begrepen dan gesproken taal. Dat maakt het makkelijker om te verbinden, aldus Froukje. Deze ‘taal’ is volgens een goed alternatief om de interactie te verbeteren en participatie te bevorderen. Dit komt terug in meerdere onderzoeken waar het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling bij betrokken is. “We onderzoeken bijvoorbeeld de interventie ‘Sportvrienden’. Hierbij worden studenten gekoppeld aan een jongere uit de jeugdzorg om samen te ontdekken welke sport ze leuk vinden en zo de eerste stappen te zetten richting een sportvereniging. Ook doen we onderzoek naar de participatie van (ex)gedetineerden die via de reclassering weer hun plek in de samenleving willen vinden. En we kijken of sport vroegtijdige schoolverlaters helpt weer structuur en regelmaat in hun dagritme te krijgen, niet alleen door zelf te sporten maar ook door vrijwilligerswerk te doen op een vereniging.”

Voortdurend onderzoeken en vernieuwen 

U on Board' is een actieonderzoek. In een zogenaamd ‘living lab’ werken studenten en onderzoekers samen met de professionals aan maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe ideeën worden samen met bewoners en professionals uitgewerkt en getest in levensechte situaties. "Een voortdurend proces van onderzoeken en vernieuwen”, vertelt Smits. 

Awards

Voor haar finaleplaats bij de #BeInclusive EU Sport Awards won Froukje Smits 2500 euro. De awards gingen naar een Frans rugbyteam voor migranten en dakloze, kwetsbare en LGBT+ jongeren, het versterken van Portugese jeugd door een surfinterventie en Poolse sportcompetities voor studenten met een beperking.

Verder lezen

Deel dit artikel