Hoe organiseer je goede mondzorg op het consultatiebureau?

Mondzorg

Wat is nodig om mondzorgcoaches in te zetten als reguliere zorg op het consultatiebureau? Over deze vraag buigen onderzoekers van het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg zich in een implementatiestudie. In afwachting van resultaten van de nog lopende effectstudie wordt vanuit het werkveld enthousiast gereageerd: er is veel vraag naar de implementatie en bijbehorende protocollen en materialen. Als onderdeel van het implementatieonderzoek worden in Tilburg vanaf juli 2021 op verschillende consultatiebureaus mondzorgcoaches ingezet. De coaches gaan ouders van jonge kinderen (0-4 jaar) coachen en begeleiden in het aanleren van goede mondzorg en gezond eetgedrag.

“Vanuit het werkveld is het onderzoeksproject Gezonde Peutermonden met veel belangstelling ontvangen”, vertelt onderzoeker Brenda Grift. “Vooral mondzorgpraktijken, maar ook de GGD/JGZ en verschillende gemeentes hebben aangegeven hiermee aan de slag te willen. Zo ook in de regio Tilburg, waar veel kinderen de mondzorgpraktijk nog niet bezoeken. In deze vervolgstudie gaan we onderzoeken wat nodig is om de aanwezigheid van mondzorgcoaches op consultatiebureaus de standaard te maken. We kijken daarbij met speciale aandacht naar locaties waar veel ouders wonen met een lage sociaaleconomische status. We onderzoeken onder meer welke kennis een coach nodig heeft, hoe we blijvende samenwerkingen kunnen opzetten en welke partijen op welke manier moeten worden betrokken.”

"Slechte mondzorg op jonge leeftijd leidt ook op latere leeftijd tot meer gaatjes en ontstekingen"

Ouders kunnen de mondzorgcoach zelf benaderen als ze aanwezig zijn op het consultatiebureau. Ook worden ze actief gewezen op de aanwezigheid van de coach. Zo kan op een laagdrempelige manier kennis worden gemaakt worden met de werkzaamheden, kennis en expertise van een mondzorgprofessional. De kosten voor het bezoek aan de mondzorgcoach worden (gedurende het onderzoek) vergoed door de zorgverzekeraar.

Belang van goede mondzorg

“Goede mondzorg is op jonge leeftijd heel belangrijk”, vertelt collega-onderzoeker Peggy van Spreuwel. “Als het bij het melkgebit fout gaat, zien we vaak dat er ook op latere leeftijd problemen zijn met mondzorg. Dat leidt tot meer gaatjes en ontstekingen in de mond en die zijn slecht voor de algehele gezondheid. Door te onderzoeken hoe we mondzorg op consultatiebureaus het best kunnen organiseren, hopen we een belangrijke bijdrage te leveren aan de verbetering van mondgezondheid van kinderen en volwassenen in Nederland.”

Gezondheidsverschillen verkleinen

Met de inzet van coaches op het consultatiebureau hopen de onderzoekers ook een bijdrage te leveren aan het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen lage en hoge sociale klassen. “Kinderen uit lagere sociale klassen hebben vaak meer gaatjes en andere mondgezondheidsproblemen dan kinderen uit hogere sociale klassen”, licht Grift toe. “Een van de oorzaken daarvoor is een gebrek aan voldoende kennis bij de ouders over het belang van mondzorg. Hopelijk hebben de coaches ook een positief effect op de mondgezondheid van kinderen met ouders met een migratieachtergrond of een laag opleidingsniveau.”

Dit project van de Hogeschool Utrecht is een samenwerking van lokale mondzorgpraktijken, de GGD, de gemeente Tilburg en het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Het wordt gefinancierd met een RAAK MKB-subsidie.

Deel dit artikel