Hoe meet je communicatieve participatie (bij mensen met afasie)?

Communicatieve participatie

Nicole ter Wal, onderzoeker bij het lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie werkt aan een vragenlijst waarmee communicatieve participatie (van mensen met afasie) in kaart kan worden gebracht en kan worden geëvalueerd. Op basis van een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek met patiënten is een conceptvragenlijst samengesteld. Daarvan wordt de begrijpelijkheid, relevantie en volledigheid onderzocht. De onderzoekers zijn daarvoor op zoek naar mensen met afasie of andere communicatieproblemen die aan het onderzoek willen meewerken.

“Communicatieve participatie gaat over de mogelijkheid deel te nemen aan situaties waarin kennis, informatie, ideeën of gevoelens worden uitgewisseld”, legt Nicole ter Wal uit. “Het is de bedoeling dat de vragenlijst logopedisten een goed beeld biedt van de aard en de ernst van de participatieproblemen van mensen met afasie en andere taalproblemen. Dat beeld helpt logopedisten en patiënten in de keuze voor een specifieke behandeling. Daarnaast is het de bedoeling dat de vragenlijst de mogelijkheid biedt de gekozen behandeling op een gestandaardiseerde manier te evalueren.”

"Mensen met taalproblemen kunnen bestaande vragenlijsten hierover vaak niet goed invullen"

“Om te weten waar welke zorg nodig is, moet eerst duidelijk zijn waar patiënten in het dagelijks leven tegenaan lopen. Er zijn een hoop meetinstrumenten die diagnostiek en behandelkeuzes in de logopedie ondersteunen, maar geen daarvan brengt communicatieve participatie goed in kaart. Bovendien kunnen mensen met taalproblemen bestaande vragenlijsten door hun problemen vaak niet goed invullen. Samen met de logopedist beslissen over de behandeling is vaak ook ingewikkeld. Die problemen willen we oplossen met de ontwikkeling van deze nieuwe vragenlijst.”

Deelnemers gezocht

“We hebben al een hoop mooie gesprekken gevoerd met mensen met verschillende communicatieve problemen. Zij hebben ons veel informatie gegeven over welke dagelijkse situaties voor hen door communicatieproblemen lastig zijn. Die informatie hebben we samen met de bevindingen uit de literatuurstudie verwerkt in de conceptvragenlijst. Daarvan willen we nu de begrijpelijkheid, relevantie en volledigheid in kaart brengen, en daarvoor hebben we opnieuw de doelgroep nodig. Geïnteresseerden met spraak-, taal-, stem- en/of gehoorproblemen kunnen zich bij ons melden door te mailen naar nicole.terwal@hu.nl.”

Meer weten over het onderzoek? Bekijk de projectpagina!

 

Deel dit artikel