Hoe kan verantwoorde AI hulpdiensten ondersteunen?

brandweer

Artificial Intelligence (AI) wordt op steeds meer plekken inzetbaar. Ook hulpdiensten zoals de politie, brandweer en ambulance kunnen profijt hebben van AI toepassingen om hun werkprocessen en besluitvorming te verbeteren omdat er al veel data beschikbaar is. Maar hoe kan je deze data vervolgens weer gebruiken in de besluitvorming rondom eerstehulpverlening? En hoe verloopt de samenwerking van hulpdiensten met deze AI input om betere beslissingen te maken? Dat is waar Tina Mioch in haar promotieonderzoek naar gaat kijken.

Big data biedt veel kansen, ook in de hulpverlening. Via sensoren en datastreams zoals drones, grondrobots en camera’s is voor hen veel data te verzamelen. Voor eerstehulpverleners is het echter lastig om te bepalen wat ze met al deze data willen en kunnen. Data moet eerst geanalyseerd en geïnterpreteerd worden, voordat inzichten uit deze data gebruikt kunnen worden. Daarbij kan AI hulpverleners helpen. ‘Denk bijvoorbeeld aan data-analyse om sneller vermiste personen in kaart te brengen of het gebruik van AI om gevaarlijke situaties in te schatten en snel te kunnen handelen. Het gebruik van AI heeft daarmee direct effect op de besluitvorming en de bestaande werkprocessen’, aldus Mioch.

‘Voor hulpverleners zijn er echter nog veel vragen. Hoeveel autonomie mag AI krijgen in de besluitvorming? Hoe moet de samenwerking tussen bijvoorbeeld de brandweercommandant en de AI vormgegeven worden om tot betere besluitvorming te komen? En mag een drone uit zichzelf lager vliegen om een vermist persoon te vinden? Wie is daar dan verantwoordelijk voor? Dat zijn vragen waar nog niet voldoende over nagedacht is.’

Het onderzoek en de doorwerking ervan

Hulpverleners moeten vaak snel besluiten kunnen nemen binnen een dynamisch en complexe omgeving. ‘Juist door dit tijdsaspect en de complexiteit van de situatie heb ik gekozen om besluitvorming van AI bij deze doelgroep te gaan onderzoeken. Daarbij werk ik in de eerste plaats samen met Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en de Gezamenlijke Brandweer. Later wil ik dat uitbreiden met andere partijen zoals het Politie AI lab. Bij hen ga ik in gesprek via interviews en zal ik meerdere workshops houden. Ook ga ik met de partijen verkennen hoe AI in hun werkprocessen geïntroduceerd kan worden en welke consequenties dit heeft.’ ‘Wetenschappelijk wil ik een framework voor gezamenlijke beslisondersteuning opzetten zodat AI systemen optimaal met hulpverleners samenwerken. Daarbij wil ik ook proberen de samenwerking van mens & AI echt te verbeteren in de praktijk. Dat betekent dat hulpverleners AI verantwoord inzetten zodat de mensen er echt iets aan hebben in de uitvoering van hun werk. Dat de partijen al over de mogelijkheden en beperkingen van AI gaan nadenken is voor mij ook al winst.’

Meer weten?

Neem contact op met Tina Mioch tina.mioch@hu.nl en bekijk deze projectpagina van haar onderzoek.

Deel dit artikel