‘Gezonde Peutermonden’ genomineerd voor RAAK-award

Het onderzoeksproject Gezonde Peutermonden van het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg van Hogeschool Utrecht behoort tot de zes genomineerde projecten voor de RAAK-award. Dat maakte regieorgaan SIA onlangs bekend. De prijsuitreiking is 25 november tijdens het SIA-congres.

Kern van het project Gezonde Peutermonden is het bieden van preventieve mondzorg aan zeer jonge kinderen. Niet alle ouders hebben namelijk het belang van goede mondzorg voor peuters op het netvlies. Het gevolg is, dat bijna de helft van alle vijfjarigen een vorm van cariës (tandbederf) heeft; naar schatting 2 tot 4% van de kinderen heeft zelfs ernstige cariës. Kinderen met een lage sociale economische positie en een migrantenachtergrond zijn hierbij oververtegenwoordigd. Ernstige cariës op jonge leeftijd beperkt de algemene gezondheid, de kwaliteit van leven en belemmert de algemene ontwikkeling. Bovendien lijkt er een verband tussen slechte mondgezondheid op jonge en op latere leeftijd.

Enthousiast

Slechts een derde van de kinderen is op vierjarige leeftijd een of meer keren bij de tandarts geweest. Aan de andere kant komt 95% van de kinderen tijdens de eerste vier levensjaren meermaals bij het consultatiebureau. In het onderzoek werd daarom vanuit de eerstelijns mondzorg een mondzorgcoach bij het consultatiebureau gedetacheerd. Deze mondzorgcoach ondersteunt en adviseert ouders tijdens reguliere consultatiebureau-bezoeken over de mondgezondheid van hun kind en preventie op basis van individuele risicoschatting voor het ontwikkelen van cariës. Dat bleek een goede manier om ouders bewust te maken van het belang van mondzorg voor peuters. Bovendien waren mondzorgprofessionals erg enthousiast: landelijk kreeg het project veel aandacht in vakmedia. De onderzoekers krijgen veel vragen van mondzorgprofessionals uit het hele land over hoe de interventie precies werkt en hoe ze bij consultatiebureaus binnen kunnen komen. Inmiddels is een implementatiestudie gestart met praktijken in Tilburg en Heerlen.

Student-reporter

Kort na de nominatie vertelden de onderzoekers in een pitch aan de jury waarom juist hun onderzoek een RAAK-award verdient. De jury verdeelt drie prijzen van respectievelijk 10, 5 en 2,5 duizend euro; daarnaast wordt een publieksprijs à 2,5 duizend euro uitgereikt, waarvoor iedereen online een stem kan uitbrengen. Het prijzengeld dient besteed te worden aan uitbreiding van het onderzoek. De komende maanden zal een student-reporter de voortgang van het project in beeld brengen op sociale media en ook stemmen werven onder studenten, professionals en onderzoekers.

Kers op de taart

“De nominatie voor de SIA RAAK award, door een jury die niet uit het mondzorgveld komt, is op zichzelf al een hele mooie waardering voor het Gezonde Peutermonden-onderzoek,” zegt Peggy van Spreuwel, die vanaf het begin als onderzoeker verbonden is aan het project. “Een prijs winnen zou natuurlijk de kers op de taart zijn. Met het prijzengeld kunnen we aan de slag met de doorontwikkeling van materialen en scholing waarmee we aan de vraag vanuit het werkveld tegemoet kunnen komen.”

In 2020 viel de HU dubbel in de prijzen in de RAAK-awards: het project ZINnig van het lectoraat Logopedie – participatie door communicatie won de eerste prijs, terwijl het project Immersieve journalistiek en het betrokken publiek van het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie de derde prijs naar huis nam.

UPDATE 26 november 2021: en de winnaar van de RAAK Award 2021 is: het onderzoeksproject 'Hergebruik hybride kunststoffen' van hogeschool Windesheim! Maar ook 'Gezonde peutermonden' viel in de prijzen: het project won de publieksprijs.

Deel dit artikel