HU helpt fysiotherapeuten inzicht te krijgen in hun praktijkvoering

Fysio

Fysiotherapiepraktijken in Nederland kunnen meedoen met de Kleinbedrijf index. Keurmerk Fysiotherapie en Hogeschool Utrecht ondertekenden hiervoor recent een overeenkomst. Dit initiatief wordt breed ondersteund door de werkgeversvereniging fysiotherapie en het innovatie platform fysiotherapie. De Kleinbedrijf Index verzamelt, analyseert en rapporteert hoe het gaat met eerstelijns praktijken in de fysiotherapiesector (populatie 10.000) vanuit een zorgondernemer perspectief.

De Nederlandse gezondheidszorg ondergaat naar verwachting door het recent afgesloten Integraal Zorg Akkoord een grote transitie. Zowel vakinhoudelijk als bedrijfsmatig worden zorgondernemers gevraagd te innoveren. Het ontbreekt zorgondernemers echter aan inzicht deze transitie binnen de huidige gezondheidzorgmarkt te kunnen waarmaken. Daarvoor zijn realistische beslissingen op basis van data nodig.

Op dit moment wordt door de beroepsgroep vooral data over patiënten, behandeleffecten en – kwaliteit verzameld, maar nauwelijks over de bedrijfsmatige aspecten. Het CBS verzamelt data van bedrijven vanaf 5 medewerkers. Echter,  ongeveer 60% van de eerstelijns fysiotherapiepraktijken heeft minder dan 5 medewerkers in dienst. Het initiatief van Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Hogeschool Utrecht gaat inzicht geven in hoe het er bedrijfsmatig met de eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland voor staat.

Fysiotherapeuten binnen de KleinBedrijf Index

Binnen de KleinBedrijf index wordt er bij praktijken uit de fysiotherapiesector informatie vanuit een zorgondernemerperspectief verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd. Eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland die lokaal (steden en dorpen), regionaal (bijvoorbeeld provinciaal) of landelijk opereren, krijgen hiervoor een online vragenlijst toegestuurd die binnen enkele minuten is in te vullen. 6 maart 2023 gaat de uitvraag van de Kleinbedrijf Index Fysiotherapie van start. 'Dit is heel belangrijk omdat nieuw gezondheidszorgbeleid zoals het Integrale Zorg Akkoord wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld, kunnen praktijken investeren in innovatie? Houdt men rekening met digitalisering van bedrijfsvoering en van zorg? Kunnen medewerkers meekomen met veranderingen?, vertelt onderzoeker Rutger IJntema.

Hoe helpt het fysiotherapeuten?

'We gaan een fysiotherapiebranche rapport opstellen. Fysiotherapeuten kunnen de antwoorden die ze zelf hebben ingevuld vergelijken met de sector brede informatie. Deze informatie kunnen ze vervolgens gebruiken om na te denken over hun eigen praktijkvoering, waarmee ze geholpen worden om hun eigen praktijkvoering te kunnen verbeteren,' aldus IJntema. Ook nu is er al ruimte voor fysiotherapeuten om al het gesprek aan te gaan met collega praktijkhouders binnen of buiten je praktijk op basis van informatie uit de Kleinbedrijf Index Fysio. Hierdoor krijgen ze nog meer feeling voor hoe je je praktijk kan aansturen omdat ze ook van elkaar kunnen leren.   

Over de Kleinbedrijf Index

De Kleinbedrijf Index is een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van Hogeschool Utrecht. Cultuur+Ondernemen is partner van de Kleinbedrijf Index. Ondernemers zonder personeel en Kleinbedrijf ondernemers vertegenwoordigen 95,5 procent van alle ondernemers in Nederland waaronder veel fysiopraktijken. Samen zorgen zij voor bijna een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in Nederland. Als barometer voor deze onderbelichte groep is deze index ontwikkeld.

Meer weten?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Rutger IJntema, onderzoeker van het lectoraat Financieel-Economische Innovatie via rutger.ijntema@hu.nl.

Deel dit artikel