Afscheidscollege Ivo Opstelten

Hogeschool Utrecht nodigt je uit om op vrijdag 6 december om 15.00 uur het afscheidscollege bij te wonen van dr. Ivo Opstelten, getiteld: Nieuwe energie in de stad komt uit verbindingen.

Ivo Opstelten

Per december 2019 neemt Ivo Opstelten officieel afscheid als lector Nieuwe Energie in de Stad bij het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven. Ivo Opstelten trad in september 2012 aan als lector en wordt opgevolgd door Mieke Oostra, die in september 2018 werd aangesteld als lector.

Nieuwe energie in de stad komt uit verbindingen

In zijn afscheidscollege betoogt Ivo dat de energietransitie in een nieuwe fase is beland. Bij oprichting van het lectoraat lag het zwaartepunt van het praktijkgericht onderzoek nog bij het bedenken van concepten om de energietransitie in de gebouwde omgeving te laten slagen. Anno 2019 is er een Klimaatwet, een Klimaatakkoord met alle stakeholders en is de fase aangebroken waarin het gaat om het toepassen en uitrollen van deze concepten.

Die fase brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Voor het slagen van de energietransitie is het essentieel dat alle bewoners en vastgoedeigenaren technisch én economisch mee kunnen en willen doen. Dat vergt dat stakeholders zoals financiers, bouwers, gemeenten, woningcorporaties en energie- en netwerkbedrijven gaan samenwerken. Zij moeten elkaars taal leren spreken en op speelse wijze hun dienstverlening integreren. Het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad levert hiervoor niet alleen een duurzame blik op de toekomst met de noodzakelijke ingrediënten, maar helpt ook de professionals van morgen klaar te stomen voor precies die opgave.

Praktische Informatie

Datum: vrijdag 6 december 2019
Tijd: 14.30 tot 18.00 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht Science Park

Aanmelden

Meld je aan via onderstaande aanmeldknop.

Programma

14.30 uur:  Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur:  Welkom en Inleiding door Cyrille Krul, directeur Gezond en Duurzaam Leven 
15.10 uur  Mieke Oostra, lector Nieuwe Energie in de Stad, namens Lectoraat en Lectorenplatform 
15.20 uur  Afscheidscollege Ivo Opstelten, lector Nieuwe Energie in de Stad 
15.50 uur  Co-referaat door Marjet Rutten, strategisch adviseur 
16.00 uur  Wilko Planje, onderzoeker Nieuwe Energie in de Stad
16.10 uur  Martijn Rietbergen, onderzoeker Nieuwe Energie in de Stad 
16.20 uur  Afsluiting door Cyrille Krul 

Deel dit evenement