Drie miljoen voor onderzoek: van inclusiviteit en burgerparticipatie tot cultuur en zorg

Hogeschool Utrecht gaat in drie grote, SPRONG-gesubsidieerde onderzoekgroepen meewerken aan vraagstukken die de bijdragen aan het welbevinden van mensen in de samenleving. INCLU-ZIE bundelt de krachten om inclusief en gezond opgroeien te bevorderen. Het project Creating Cultures of Care richt zich op de samenwerking tussen kunst en zorg. Bridge2Health richt zich op het toepassen van Citizen Science in praktijkgericht onderzoek.

Met de subsidie van het Nationaal Regie Orgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA van één miljoen euro gaan de drie SPRONG-groepen de komende vier jaar aan de slag.

INCLU-ZIE

Wetswijzigingen en beleid om jongeren gezond en tevreden op te laten groeien, missen vaak hun doel. Men biedt nog te vaak zorg aan vanuit een medisch perspectief en zoekt te weinig vanuit de context van de kinderen zelf naar oplossingen. Binnen de onderzoeksgroep INCLU-ZIE gaan Hogeschool Utrecht (Lectoraat Jeugd), Hogeschool Windesheim, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden aan de slag met inclusief en gezond opgroeien. De inzet is om jongeren meer zeggenschap te geven over hun leefomgeving.

Lees meer

Creating Cultures of Care

Het is in onze samenleving niet meer vanzelfsprekend dat iedereen dezelfde, goede zorg ontvangt. De kansenongelijkheid neemt toe en door personeelstekorten staat de zorg steeds meer onder druk. Hierdoor nemen de gezondheidsverschillen in de samenleving toe. Voor elkaar zorgen wordt steeds belangrijker. De onderzoeksgroep Creating Cultures of Care pakt dit vraagstuk op vanuit het perspectief van de kunsten en de kracht van ontwerp. Binnen het consortium werken kunstenaars, zorg- en welzijnsprofessionals, beleidsmakers, patiënten, inwoners en studenten samen via Care Labs in ziekenhuizen en in de wijk. Om samen te kunnen bijdragen aan veranderingen in zorg en welzijn in de kunsten. Ze gaan samen aan de slag met onder andere het verbeteren van de beeldvorming rond dakloze jongeren en voeren muzikale interventies uit in het ziekenhuis. In Creating Cultures of Care trekken negen lectoraten van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool en Fontys Hogescholen samen op met de Universiteit voor Humanistiek en UMC Utrecht.

Lees meer

Bridge2Health

In Bridge2Health wordt met burgers, onderzoekers, overheden en praktijkprofessionals samengewerkt aan praktische haalbare oplossingen voor de gezondheid en de leefomgeving. Deze vorm van onderzoek met en door burgers wordt ‘Citizen Science’ genoemd. Belangrijk uitganspunt voor Citizen Science is dat een grotere invloed van burgers in onderzoek en innovatie en leren leidt tot grotere betrokkenheid en daarmee betere uitkomsten op het gebied van gezondheid en meedoen in de samenleving. Binnen Bridge2Health werken acht lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam samen. 

Deel dit artikel