In het lectoraat Digital Smart Services werken we aan de ontwikkeling van betekenisvolle digitale diensten. We onderzoeken hoe professionals met werkwijzen en instrumentarium bij digitale dienstontwikkeling kunnen worden ondersteund, welke digitale en ethische competenties de professionals daarvoor nodig hebben, en hoe ze die competenties kunnen ontwikkelen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Data-driven technology maakt bijna onbeperkt nieuwe dingen mogelijk. Hoe kunnen professionals die technologie op een dusdanige manier benutten dat de samenleving er beter van wordt, en welke digitale en ethische competenties hebben ze daarvoor nodig?

Projecten

Invoeren van nieuwe technologie vraagt om zorgvuldige inbedding in de context van gebruik. Hoe kunnen professionals die inrichting zo organiseren dat de samenleving er beter van wordt, en welke digitale en ethische competenties hebben ze daarvoor nodig?

Projecten

De inzet van nieuwe technologie in het onderwijs maakt nieuwe onderwijs- en begeleidingsvormen mogelijk. Hoe kunnen professionals de technologie op een dusdanige manier inrichten dat het onderwijsveld er beter van wordt, en welke digitale en ethische competenties hebben ze daarvoor nodig?

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat DSS ondersteunt verschillende HU-opleidingen middels digitale tools. Het is nauw betrokken bij het HU Blockchainlab. Het lectoraat is onder andere verbonden met het Institute for ICT, Instituut voor Media en Instituut Archimedes.

Voorbeeld van een technologische ontwikkeling Marlies van Steenbergen

“Digitale diensten horen niet alleen betekenisvol te zijn in de zin van direct waardevol voor een organisatie of klant, maar ook in ethische zin. Ethisch beleid moet daarom geborgd zijn in het organisatieontwerp.”

Marlies van Steenbergen lector Digital Smart Services

Samenwerking

Veel bedrijven en organisaties delen de focusgebieden met het lectoraat. Daarin komen vaak de inhoudelijke expertise en de ICT-kennis samen. Het lectoraat voert opdrachten en projecten uit en verricht onderzoek in samenwerking met en met (co-) financiering door partners.

Onze lectoren en onderzoekers

Marlies van Steenbergen | lector | lectoraat Digital Smart Services

Marlies van Steenbergen

Lector Digital Smart Services Bekijk profiel
Johan Versendaal | lector | lectoraat Digital Smart Services

Johan Versendaal

Lector Digital Smart Services Bekijk profiel
Matthijs Berkhout | onderzoeker | lectoraat Digital Smart Services

Matthijs Berkhout

Onderzoeker Digital Smart Services Bekijk profiel
Theo van den Bogaart | onderzoeker | lectoraten Digital Smart Services & Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Theo van den Bogaart

Onderzoeker Didactiek van Wiskunde en Rekenen, Digital Smart Services Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat