Het lectoraat wil bijdragen aan de kwaliteit van wiskunde- en rekenonderwijs binnen opleidingen van HU en in de wereld om ons heen. Wij focussen op de ontwikkelen van wiskundig denken in een samenleving waarin digitale middelen steeds belangrijker worden.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

In deze onderzoekslijn richten we ons op hogere-orde wiskundige vaardigheden in de HU-opleidingen. Wiskundig denken omvat onder andere probleemoplossen, analytisch denken, modelleren en abstraheren.

Projecten

In deze onderzoekslijn richten we ons op het wiskundig denken in het onderwijs met behulp van digitale middelen. In deze lijn zoomen we in op het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Hoe kan het onderwijs in rekenen en wiskunde bijdragen aan het ontwikkelen van wiskundig denken als vaardigheid?

Projecten

In deze onderzoekslijn richten we ons op het professionaliseren van leraren, zowel tijdens als na de opleiding. Het gaat hier met name om het versterken van hun vakdidactische kennis en vaardigheden met betrekking tot wiskundig denken en het beter gebruiken van digitale middelen. Hoe kunnen toekomstige leraren worden opgeleid, zodat zij hun leerlingen wiskundig kunnen leren denken?

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat draagt bij aan het wiskunde- en rekenonderwijs binnen de HU en in het veld daarbuiten, door onderzoek samen met partners uit te voeren en door de opbrengsten naar de praktijk te vertalen.

Docent geeft les Paul Drijvers

“Een bepaalde slimheid en intelligentie die je kunt gebruiken in je dagelijks leven, kun je heel goed oefenen en leren in wiskunde”

Paul Drijvers lector Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen met regionale partners zoals het Freudenthal Instituut van Universiteit Utrecht, met landelijke netwerken zoals Ecent/Elwier, en met internationale universiteiten in Europese projecten.

Onze lectoren en onderzoekers

Theo van den Bogaart | onderzoeker | lectoraten Betekenisvol Digitaal Innoveren & Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Theo van den Bogaart

Onderzoeker Betekenisvol Digitaal Innoveren, Didactiek van Wiskunde en Rekenen Bekijk profiel
Karel Boonstra | Onderzoeker

Karel Boonstra

Promovendus Didactiek van Wiskunde en Rekenen Bekijk profiel
Marieke Bor - de Vries|onderzoeker|Lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Marieke Bor - de Vries

Onderzoeker Didactiek van Wiskunde en Rekenen Bekijk profiel
Haydeé Ceballos | Onderzoeker

Haydeé Ceballos

Onderzoeker Didactiek van Wiskunde en Rekenen Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Kees Hoogland

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Didactiek van Wiskunde en Rekenen