Wij bouwen aan toekomstgericht bèta- en technologieonderwijs voor alle leerlingen in Nederland. Ons onderzoek richt zich op curriculumontwikkeling voor het funderend onderwijs en het beroepsonderwijs, en op de professionele ontwikkeling van leraren. Speerpunten zijn duurzaamheidsonderwijs, digitale geletterdheid en interesse in techniek.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Jonge kinderen hebben een levendige interesse in natuur en techniek. Hoe houd je die interesse levend en hoe bereik je alle leerlingen? Hoe integreer je nieuwe invalshoeken, zoals w&t, maker-onderwijs en digitale geletterdheid? En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe kunnen we (aankomende) leraren voorbereiden om inspirerend en verdiepend mens- en natuuronderwijs te geven?

Projecten

De maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen samenwerking tussen mensen met verschillende opvattingen, belangen en (vak)deskundigheden. Dat geldt zeker voor vraagstukken rond duurzame ontwikkeling waar technische, sociale en normatieve perspectieven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hoe leiden we professionals op die hiervoor toegerust zijn, zowel in de lerarenopleidingen als bijvoorbeeld in de life sciences of de engineering & design-opleidingen?

Projecten

Ieder vakgebied kent zijn eigen jargon, en om volwaardig mee te doen moet je de bijhorende taal beheersen. Dat geldt voor de science-les in het basisonderwijs, voor de begeleidingsrelatie in een beroepsopleiding, maar ook voor de de professionele ontwerper die met de klant overlegt. Omgekeerd vormen natuurwetenschap en techniek een rijke context voor de ontwikkeling van hogere-orde taalvaardigheden zoals argumenteren. Centrale vragen in deze onderzoekslijn zijn hoe we communicatie in het bèta-techniekdomein kunnen ondersteunen, en hoe het bèta- en technologieonderwijs omgekeerd kan bijdragen aan taalontwikkeling.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Meerdere projecten van het lectoraat leiden tot onderwijsvernieuwing voor de HU, bijvoorbeeld voor de lerarenopleidingen, maar ook voor de bèta- en technische opleidingen.

Voorbeeld van praktijkles Daan Andriessen | lector | Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

“De wereld is complex. Kennis van fysische, biologische, economische en sociale processen stelt ons in staat om verwachtingen te ontwikkelen en scenario’s af te wegen, maar verrassingen blijven mogelijk.”

Elwin Savelsbergh Lector Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Samenwerking

Praktijkpartners in onze projecten zijn scholen en schoolbesturen rond Utrecht, de lerarenopleidingen en diverse HU-opleidingen. Daarnaast werken we samen met onderzoeksgroepen binnen en buiten de HU, waaronder de Universiteit Utrecht, en de TU-Delft.

Onze lectoren en onderzoekers

Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Elwin Savelsbergh

Lector Didactiek van het Beta- en Technologieonderwijs Bekijk profiel
Onderzoeker Arjen Boesveld

Arjen Boesveld

Onderzoeker Didactiek van het Beta- en Technologieonderwijs Bekijk profiel
Lucia Chisari | onderzoeker

Lucia Chisari

Onderzoeker Didactiek van het Beta- en Technologieonderwijs Bekijk profiel
Geertje Damstra| onderzoeker | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Geertje Damstra

Onderzoeker Didactiek van het Beta- en Technologieonderwijs Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Mariëlle de Vos

  • Senior Managementassistent