De beheersing van vreemde talen is belangrijk in onze internationale maatschappij. Ook is het belangrijk voor de interculturele communicatieve ontwikkeling van leerlingen. Wij onderzoeken de uitdagingen bij het leren van vreemde talen en de begeleiding van docenten tijdens dit proces.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Didactiek vormt een essentieel onderdeel van de lerarenopleiding. In veel gevallen lijkt de samenhang tussen de vakdidactische leerlijn in de opleiding en de schoolpraktijk echter beperkt. Via ontwerp-, evaluatie- en effectonderzoek draagt het lectoraat bij aan de versterking van deze samenhang, en daarmee aan de kwaliteit en de toekomst van het vreemdetalenonderwijs in alle sectoren. Op basis van vakdidactische observatie en inventarisatie werkt het lectoraat aan ontwerpgericht onderzoek, gericht op de samenhang tussen opleidingsprincipes en beroepspraktijk.

Projecten

In betekenisvol talenonderwijs is taalvaardigheid een middel om te communiceren, te leren en te functioneren in een internationale en interculturele samenleving. In deze onderzoekslijn werkt het lectoraat aan een inhoudsgerichte focus: welke leerinhouden zijn zinvol om taalvaardigheid mee te ontwikkelen, en bereiden voor op het functioneel gebruik van vreemde talen in de samenleving?

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Didactiek is een essentieel onderdeel van de lerarenopleiding: de kunst van het onderwijzen. In veel gevallen ontbreekt de samenhang tussen de opleiding en de stagepraktijk. Wij dragen bij aan het versterken van deze samenhang. Daarmee willen we de kwaliteit en de toekomst van het taalonderwijs in alle sectoren verbeteren.

Schoolklas Rick de Graaff | lector | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

“Language is a means of transport that takes you to the places you want to go. You see more when you enjoy the ride; you enjoy more when you are well prepared”

Rick de Graaff Lector Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen met verschillende regionale en landelijke partijen aan de versterking van een communicatieve, interculturele en inhoudsgerichte focus in het vreemdetalenonderwijs.

Onze lectoren en onderzoekers

Rick de Graaff | lector | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Rick de Graaff

Lector Didactiek van de Moderne Vreemde Talen, Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel
Catherine van Beuningen | onderzoeker | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Catherine van Beuningen

Onderzoeker Didactiek van de Moderne Vreemde Talen, Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel
Kristina Goodnight | onderzoeker | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Kristina Goodnight

Onderzoeker Didactiek van de Moderne Vreemde Talen, Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel
Irene de Kleyn | onderzoeker | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Irene de Kleyn

Onderzoeker Didactiek van de Moderne Vreemde Talen, Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Rick de Graaff | lector | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Rick de Graaff

  • Lector
  • Lectoraten: Didactiek van de Moderne Vreemde Talen, Meertaligheid en Onderwijs